Consultoria Energètica

L’energia és el nostre motor de coneixement, aportem el nostre know how per a la màxima optimització i la millor estratègia energètica de les teves instal·lacions.

Plans estratègics d’Energia

Estudi de la situació actual i definició de l’estratègia, les línes d’acció estratègiques en matèria d’energia, de manera estructura i organitzada, optimitzant els recursos, incrementant la participació de l’equip en la gestió energètica i millorant la gestió dels costos energètics.

Assessorament en la contractació d’ESE

Assesorament a empreses en la contractació d’Empreses de Servies Energètics (ESEs). Cada ESE té models de proposta diferents (4P’s, EPC, etc.), algunes adquireixen els actius de producció d’energia, altres cobren per l’estalvi aconseguit, i altres pel consum d’aigua calenta, etc.

Proporcionem un estudi tècnic, econòmic i de model de negoci, obtenint una comparativa cost-benefici que permet pendre les millors decisions, per al bon funcionament i estalvi.

Seguiment contractes ESE

Suport als nostres clients a realitzar el seguiment dels contractes d’ESE verificant el compromís d’estalvi.

Proporcionem un estudi tècnic, econòmic i de model de negoci, obtenint una comparativa cost-benefici que permet pendre les millors decisions, per al bon funcionament i estalvi.

Estudis i assessorament de viabilitat tècnica i econòmica

Estudis i assessorament generalitzat sobre els consums més rellevants i mesures d’estalvis que suposen un impacte important en els costos energètics.

Certificació energètica obligatòria

Desenvolupament i tramitació de la certificació energètica obligatòria per a la consequció de l’etiqueta energètica. Donat el compromís d’ARCbcn en l’edificació sostenible t’ajudem amb el nostre assessorament per la construccio i rehabilitació d’edificis per obtenir la màxima certificació energètica possible.

Simulacions energètiques

Simulació energètica voluntària per a simular el comportament energètic d’un edifici o equipament.

Diagnosi i auditories energètiques

Diagnosi exhaustiu i detallat amb recollida d’informació en camp, anàlisi de dades, definició de linea base, identificació i estudi de mesures d’estalvis energètics i quantificació dels estalvis

Certificacions ISO 50.001

T’assessorem en la implantació de la norma ISO  50.001 de Sistemes de gestió de l’energia per a millorar la competitivitat de la teva organització.

Plans de mesura i verificació

Estudi i definició de línea base, així com redacció del pla de mesura i verificació (M&V) basat en el protocol IPMVP creat per EVO per a mesurar i verificar els estalvis estimats en la implantació de mesures d’estalvis energètics.

Gestió i seguiment energètic

Seguiment i supervisió de consums, facturació energètica i sistemes de monitorització, assesorament i identificació de millores d’estalvi energètic i econòmic a partir de les dades analitzades.

Gestió de la contractació energètica i optimització tarifària

Suport i assistència durant el procés de negociació de les condicions de contracte de subministrament energètic, així com durant la vigència del mateix.

Sensibilització energètica

Disseny i implantació de plans de formació i educació en matèria d’energia i eficiència energètica. Així com realització de jornades de conscienciació d’hàbits saludables en matèria energètica.

Gestió de subvencions

Servei integral i personalitzat de subvencions i ajudes.

Estudis de potencial de demanda energètica

Mitjançant hipòtesi tècniques de treball s’elabora un estudi de potencial energètic (fred, calor, ACS i/o elèctric).

Español