• Propiedad: VIMUSA (Habitatges Municipals de Sabadell, SA)
  • Años de actuación: 2020

Consultoría Energética

Anàlisi, estudi energètic i econòmic per establir una estratègia de rehabilitació energètica dels edificis d’ús residencial (públics i privats) i dels equipaments municipals del municipi de Sabadell. L’objectiu del projecte és fomentar la rehabilitació dels edificis i millorar-ne el confort, reduir la demanda energètica i reduir les emissions de CO2 del municipi, i vincular-ho a través de la creació d’una Oficina Tècnica de suport a la rehabilitació.

es_ES