El Blog de ARCbcn
El Blog es un espacio de reflexión, de compartir aprendizajes y experiencias... de todos los profesionales de ARCbcn
Articles
Nacho Garcia

El dilema de l’espai exterior en cas d’incendi

A priori, a qualsevol persona a la que preguntem si és capaç de diferenciar l’espai interior de l’espai exterior en un edifici ens dirà probablement que sí.

El problema ve quan hem de discriminar què es considera espai exterior, no des d’aquesta òptica, sinó des del punt de vista de la seguretat en cas d’incendi.

Seguir leyendo