Propiedad:

REGESA

Arquitecto:

Lluís Cantallops

Años de actuación:

2008 – 2011

Superfície construïda:

18.769 m²

Ingeniería de proyectos

  • Edifici de nova construcció destinat a: residència i centre de dia, centre d’assistència primària (CAP), casal de joves, mercat municipal, centre comercial i aparcament públic de rotació. L’edifici està ubicat entre el carrer Teodor Llorente, el passatge de Llívia i el carrer de l’Oblit de Barcelona.

Consultoría Energética

  • Redacció del plec tècnic i assistència a la contractació per a l’externalització mitjançant model ESE dels serveis d’execució, manteniment i gestió de la nova central del complex d’equipaments.
  • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte bàsic d’una central de trigeneració al Complex d’equipaments del mercat. El sistema es basa en la producció de calor per cogeneració i de fred per absorció.

Consultoría Legal

  • Annex de Justificació PCI per obtenció de l’informe favorable de Bombers.
  • Tràmit d’obtenció de les diferents llicències d’activitats (mercat, centre comercial, residència, CAP, casal Joves i aparcament).