Propietat:

Parc Sanitari Pere Virgili

Any d’actuació

2012 – 2019

Enginyeria de Projectes

 • Hem dut a terme el projecte i direcció d’obra de les instal·lacions per a la reforma interior i ampliació de determinats edificis del Parc Sanitari Pere Virgili:
  • Edifici Montseny
  • Edifici Pedraforca
  • Edifici Xaloc-Llevant
  • Edifici Gregal (amb modelat BIM)
 • També hem realitzat projectes de millora i optimització dels sistemes de producció tèrmica existents als edificis Tramuntana, Llevant i Xaloc, i de les instal·lacions de climatització i electricitat del CPD del Parc.
 • Projecte bàsic ampliat per a la incorporació d’energia solar fotovoltaica a diferents cobertes dels edificis i pèrgoles amb un total de 450 kWp destinats a autoconsum del propi equipament.

Consultoría Técnica

 • Elaboració d’un Pla Director de les licitacions per a l’externalització dels diferents serveis necessaris per al funcionament de l’hospital i seguiment de l’estat de les licitacions.
 • Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis necessaris per al funcionament dels edificis del Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV). Alguns dels plecs són: servei de bugaderia, subministrament de llits i butaques, servei de manteniment integral de les instal·lacions, reforma de la central de producció de fred i calor de Llevant i Xaloc, serveis de seguretat i equips de transport vertical.

Consultoría Legal

 • Hem dut a terme l’auditoria legal i pla director per a la legalització de l’activitat del Parc Sanitari.