Propietat:

Abadia de Montserrat

Any d’actuació:

Des de 2009 – actualitat

Superfície construïda:

70.000 m²

Enginyeria de Projectes

 • Distribució de calor i fred a través de xarxa per a la connexió dels edificis mitjançant subestacions d’intercanvi tèrmic.
 • Actualització a normativa de totes les instal·lacions elèctriques dels diferents espais de pública concurrència.
 • Nou enllumenat LED de la basílica i de tots els espais exteriors.
 • Nou pla director i projectes executius per a la renovació de les instal·lacions de protecció contra-incendis.
 • Adequació d’espais com són la botiga de queviures, el claustre gòtic i diferents dependències del monestir.

Consultoría Técnica

 • Plans directors, plecs tècnics i administratius, suport gestió en concursos.
 • Legalització d’instal·lacions.
 • Gestió de manteniment de les instal·lacions dels edificis.
 • Seguretat integral sota la gestió del Departament de Seguretat de l’Abadia.

Consultoria Energètica

 • Construcció, manteniment i gestió energètica d’una central de producció i xarxa de calor que dona servei a més de 40.000 metres quadrats de superfície a l’Abadia de Montserrat . El sistema es basa en dos generadors de calor alimentats per biomassa que proporcionen 1.600 kw de potència tèrmica distribuïda mitjançant una xarxa de canonades existents.

Consultoría de Sostenibilidad

 • Definició del Pla estratègic i d’acció del Smart Santuari per a que l’Abadia de Montserrat sigui més intel·ligent i eficient en el ús de recursos, reducció de costos, estalvi d’energia, tot això, sent respectuosos amb el medi ambient i amb l’objectiu de millorar els serveis proporcionats als usuaris i visitants.

Consultoría Legal

 • Plans directors legal, projectes executius d’adequació legal, llicències d’activitats i llicències ambientals.