Enginyeria de Projectes

A partir de les necessitats dels nostres clients, així com l’ús dels diferents paràmetres que afecten les instal·lacions, dissenyem, planifiquem, coordinem i dirigim tots els nostres projectes pensant en el seu futur sostenible

Projecte Executiu

Elaboració del projecte executiu definint al detall les instal·lacions, d’una edificiació i/o infraestructura, per tal que puguin ser construïdes de la manera més òptima possible.

Direcció d’obra i d’execució

Direcció de l’obra acompanyant el client en la supervisió necessària per aconseguir la qualitat tècnica i l’eficiència energètica amb el cost econòmic i termini en el qual ha estat redactat el projecte i contractada l’obra.

Projecte Bàsic

Elaboració del projecte bàsic plantejant les diferents instal·lacions d’una edificació i/o infraestructura per tal que sigui validat el seu plantejament tècnic, justificant tos aquells aspectes normatius necessaris per a l’obtenció d’una llicència d’obra.

Coordinació de seguretat i salut

Elaboració de l’estudi de seguretat i salut, aprovació del pla de seguretat i salut i supervisió i coordinació de tots els processos de construcció per garantir que en tot moment es compleixen les mesures de seguretat i salut a l’obra.

Alguns projectes d'Enginyeria de Projectes

 • All
 • Articles
 • Comercial
 • Data Center
 • Educatiu
 • Equipaments i Oficines
 • Esportiu
 • Habitatges
 • Hotels i Residències
 • Industrial
 • Infraestructures & Smart Cities
 • Patrimoni Cultural
 • Sanitari Científic
Español