Hospital iCovid

Promotor:

Servei Català de la Salut

Arquitectes:

PMMT- Arquitectes (encàrrec Servei Català de Salut)

Any d’actuació:

2020 – 2021

Superfície construida:

 5.208,57 m²

Enginyeria de Projectes

Edifici d’ús sanitari altament tecnificat, amb espais de unitats de cures intensives, d’aïllament i laboratoris sanitàris diversos, compost de soterrani, planta baixa i tres plantes pis, incorporant instal·lacions complexes de climatització, electricitat, ventilació, controls de pressió, gasos medicinals i sistemes avançats d’infraestructures de comunicacions

 • Projecte Bàsic
 • Projecte Executiu
 • Direcció d’obra

Consultoria Tècnica

 • BIM

Consultoria Legal

 • Legalitzacions
 • Llicència d’activitat 

Consultoria Energètica

 • Certificat Eficiència Energètica

Consultoria Energètica

 • Certificat Eficiència Energètica

Bioincubadora Guipúzcoa

Propietat:

S* Concept

Any d’actuació:

2012 – 2013

Superfície construïda:

581 m²

Enginyeria de Projectes

 • Acondicionament parcial de l’interior de la segona planta per a la creació d’una incubadora avançada destinada al sector de la biotecnologia, bioenginyeria i de la salut, amb previsió d’una ampliació futura. Proposta integral de la totalitat de la planta i la coberta degut a la ubicació de la maquinària a més de les intervencions necessàries en el soterrani per les escomeses de les instal·lacions. Actuació en les instal·lacions d’electricitat, climatització, ventilació, extracció campanes, fontaneria, sanejament, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

Parc Taulí de Sabadell

Propietat:

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Arquitecte:

Oficina tècnica del Parc Taulí

Any d’actuació:

2020

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu de reforma de les instal·lacions de l’àrea d’endoscòpies de la Corporació Sanitària del Parc Taulí de Sabadell.

Hospital Josep Trueta

Propietat:

Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya

Arquitecte:

PMMT_Forward Thinking Healthcare Architecture

Any d’actuació

2020

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu de la reforma de les instal·lacions de la Unitat Polivalent d’alta Intensitat de Cures a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Consultoria Legal

 • Estudis de compliment de la normativa contra incendis de la reforma de l’hospital per al compliment amb els diferents requisits contemplats al pla director per al compliment de la Nomativa de Protecció Contra-Incendis.

Laboratoris UPF al PRBB

Propietat:

Laboratoris UPF al PRBB

Any d’actuació:

2017

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu del nou laboratori P2 de la UPF dins el PRBB

Centre de Recerca Biomèdica – UdL

Propietat:

Universitat de Lleida

Arquitecte:

Cantallops-Vicente

Any d’actuació

2010 – 2016

Enginyeria de Projectes

 • Centre de recerca per a Biomedicina en el Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida (Mòdul 2). Inclòs dins del nou grup edificatori de l’extrem nord-est del recinte de l’Hospital Arnau de Vilanova. Edifici altament tecnificat, dotat amb instal·lació geotèrmica.
 • S’ha dut a terme el projecte bàsic i executiu (instal·lacions d’edificis i instal·lacions específiques de laboratori) durant el 2010 i 2011. La direcció d’obra durant el 2014 i 2016 i les legalitzacions (MT, BT, Clima i Gas) el 2016.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Propietat:

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Any d’actuació:

2016 – 2018

Superfície construïda:

82.900 m²

Consultoria Tècnica

 • Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis necessaris per al funcionament de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Valoració d’ofertes tècniques i elaboració d’informes tècnics de valoració de diverses licitacions corresponents a l’externalització dels serveis necessaris per al funcionament de l’hospital.
 • Elaboració d’un Pla Director de les licitacions per a l’externalització dels diferents serveis necessaris per al funcionament de l’hospital i seguiment de l’estat de les licitacions.

Institut de Recerca – HSCSP

Propietat:

Institut de Recerca – HSCSP

Any d’actuació:

2018

Consultoria Tècnica

 • Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert relatiu al contracte de construcció, modificació, instal·lació i equipament de la nova farmàcia amb destí a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Agència de Salut Pública de Barcelona

Propietat:

Agència de Salut Pública de Barcelona

Any d’actuació:

2008 – 2018

Superfície construïda:

10.133 m²

Consultoria Tècnica

 • Seguiment i assessorament tècnic en el contracte d’una empresa externa de manteniment per a la realització del manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis adscrits a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el suport mitjançant l’eina de gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO).
 • Suport i coordinació en la implantació d’un GMAO per a les instal·lacions de le dependències adscrites a l’Agència. Inclou la realització dels inventaris de les instal·lacions, la definició dels diagrames de flux i l’elaboració dels plans de manteniment, així com l’adaptació de tota la informació en el format del programa.
 • Auditoria i redacció d’un pla de manteniment preventiu de les instal·lacions, redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec administratiu i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu de les instal·lacions del laboratori Peracamps de l’Agència.
 • Aixecament de les instal·lacions i elaboració d’un pla de manteniment preventiu d’aquestes, amb descripció de gamma, tasques i periodicitats i costos, dels edificis adscrits a l’ASPB. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives particulars i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis adscrits a l’ASPB.

Consultoria Legal

 • Assessorament legal, legalització de les activitats dels diferents laboratoris i espais administratius i tràmit de legalització instal.lacions contra incendis segons Instrucció Tècnica 1/2009 RIPCI

Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona

Propietat:

Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona

Any d’actuació:

2017 – 2019

Enginyeria de Projectes

 • Projecte i direcció d’obra de l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada (IRAB), situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Consultoria Legal

 • Llicència ambiental i Permís d’Abocament.
 • Pla d’Autoprotecció i homologació segons el Decret 30/2015
Català