• Propietat: IDIBELL. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
  • Inici d’actuació: 2021
  • Superfície construïda: 7.067 m²

Consultoria Tècnica

L’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre d’excel·lència de recerca en biomedicina participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Com a experts en l’àmbit sanitari, ARCbcn acompanya IDIBELL en el seguiment dels projectes i obres vinculades als seus espais, aconseguint el màxim rendiment dels recursos disponibles en el menor temps possible. La gestió en els projectes arrenca amb la planificació dels mateixos, estudiant les necessitats i buscant oportunitats i acaba amb el lliurament dels espais complint tots els requisits tècnics i legals.

ca