• Propietat: Institut de Recerca – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  • Any d’actuació: 2018

Consultoria Tècnica

Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert relatiu al contracte de construcció, modificació, instal·lació i equipament de la nova farmàcia amb destí a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

CA