Hospital Universitari Vall d’Hebron

  • Propietat: Institut Català de la Salut (ICS)
  • Anys  d’actuació: 2019 – 2022
  • Superfície construïda: 3.500 m²

Enginyeria de projectes

Reforma de la unitat d’hospitalització pediàtrica a la segona planta de l’Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebron. La reforma suposa un total de 936m² destinats a hospitalització on es farà el projecte executiu, el pla de control de qualitat, el pla de gestió de residus, la redacció de projecte d’activitats i la certificació energètica.

També es duu a terme el projecte executiu de les instal·lacions de la nova planta d’hospitalització pediàtrica situada en la cinquena planta. Aquesta planta esta composada per 7 habitacions dobles i 3 de individuals, a mes d’ espais comuns i espais per a tècnics de l’hospital com sales brutes, despatxos, sales de treball i magatzem.

A la Unitat de Psiquiatria Infantil i Adolescència, amb una superfície total de 400m² , es realitza la redacció del projecte executiu, pla de control de qualitat, pla de gestió de residus, redacció de projectes d’activitats, certificació energètica i direcció d’obra.

Reforma de la Unitat de Cardiologia a la novena planta de l’Annex de l’Hospital General. Suposa un total de 1.362m², dels quals el 50% estaran destinats a àrea crítica, 25% en àrea de diagnosi i el 25% restant a consultes. Es farà el projecte executiu, el pla de control de qualitat, el pla de gestió de residus, la justificació de compliment PCI, el projecte d’activitats i la certificació energètica.

Consultoria Tècnica

Avantprojecte d’actualització de 37 climatitzadors existents als edificis de Traumatología, General i Maternoinfantil de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. A l’estudi es van analitzar els climatitzadors existents i les necessitats actuals dels àrees servides. Es va elaborar un diagnòstic sobre la seva idoneitat, i es van proposar els canvis necesaris per que les instal·lacions finals proporcionin la qualitat de l’aire requerida amb un cost d’operació i manteniment reduit. La proposta va valorar la dificultat i els condicionants per tal de realizar el canvi i es va proporcionar un cost d’execució amb diferents proveidors.

Consultoria Legal

Projecte d’activitats de la Unitat de Fibriosi Quística ubicada a l’edifici Materno-Infantil de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, d’una superfície de 850 m².

ca