Hospital Universitari Vall d’Hebron

Propietat: Institut Catala de la SalutAny d'actuació: 2019Superfície: 850 m² Consultoria legal: Projecte d'activitats de la Unitat de Fibriosi Quística ubicada a l'edifici Materno-Infantil de l'Hospital Universitari Vall d'He…

Hospital iCovid

Promotor: Servei Català de la Salut Arquitectes: PMMT- Arquitectes (encàrrec Servei Català de Salut) Any d'actuació: 2020 – 2021 Superfície construida:  5.208,57 m² Veure publicació de PMMT Veure publicació de fulls…

Bioincubadora Guipúzcoa

,
Propietat: S* Concept Any d'actuació: 2012 – 2013 Superfície construïda: 581 m² Enginyeria de Projectes Acondicionament parcial de l’interior de la segona planta per a la creació d’una incubadora avançada destinada…

Parc Taulí de Sabadell

,
Propietat: Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí Arquitecte: Oficina tècnica del Parc Taulí Any d'actuació: 2020 Enginyeria de Projectes Projecte executiu de reforma de les instal·lacions de l’àrea d’endoscòpies…

Hospital Josep Trueta

, ,
Propietat: Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya Arquitecte: PMMT_Forward Thinking Healthcare Architecture Any d'actuació 2020 Enginyeria de Projectes Projecte executiu de la reforma de les instal·lacions de…

Laboratoris UPF al PRBB

, , ,
Propietat: Laboratoris UPF al PRBB Any d'actuació: 2017 Enginyeria de Projectes Projecte executiu del nou laboratori P2 de la UPF dins el PRBB

Centre de Recerca Biomèdica – UdL

, , ,
Propietat: Universitat de Lleida Arquitecte: Cantallops-Vicente Any d'actuació 2010 – 2016 Enginyeria de Projectes Centre de recerca per a Biomedicina en el Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida (Mòdul 2).…

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

,
Propietat: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Any d'actuació: 2016 – 2018 Superfície construïda: 82.900 m² Consultoria Tècnica Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de…

Institut de Recerca – HSCSP

,
Propietat: Institut de Recerca – HSCSP Any d'actuació: 2018 Consultoria Tècnica Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert relatiu al contracte de construcció, modificació, instal·lació i equipament…

Agència de Salut Pública de Barcelona

, ,
Propietat: Agència de Salut Pública de Barcelona Any d'actuació: 2008 – 2018 Superfície construïda: 10.133 m² Consultoria Tècnica Seguiment i assessorament tècnic en el contracte d’una empresa externa de manteniment per…

Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona

, ,
Propietat: Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona Any d'actuació: 2017 – 2019 Enginyeria de Projectes Projecte i direcció d’obra de l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada (IRAB), situat al Parc de Recerca Biomèdica de…

CAP Can Pantiquet i CAP Creu Alta

,
Propietat: Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya Any d'actuació:  2012 – 2019 Enginyeria de Projectes Projecte executiu de reforma i millora de les instal·lacions de ventilació i climatització del CAP Can…

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

, ,
Propietat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) Any d'actuació: 2018 – 2020 Superfície construïda: 201 m² Enginyeria de Projectes Adaptació d’espais i reforma per a la incorporació d’un nou equip de Ressonància Magnètica…

Clínica ServiDigest

, ,
Propietat: ServiDigest S.L. Any d'actuació: 2015 – 2018 Superfície construïda: 1.250 m² Enginyeria de Projectes Projecte bàsic Projecte executiu de l’ampliació de la Clínica ServiDigest de Barcelona, incloent zones administratives,…

Laboratori Echevarne a Sant Cugat

, ,
Propietat: Laboratorio Dr. F. Echevarne Análisis, SA Any d'actuació: 2014 – 2015 Superfície construïda: 12.043 m² Enginyeria de Projectes Edifici corporatiu amb 6 plantes per a la implantació dels laboratoris Esteve i Echevarne…

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

, , ,
Propietat: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) Any d'actuació: 2016 – 2021 Superfície construïda: 50.000 m² Descarrega Fitxa - Case Study Enginyeria de Projectes Projecte de millora i sanejament del col·lector de…

Hospital Universitari Bellvitge

, , ,
Propietat: Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya Any d'actuació 2018 – 2020 Superfície construïda 12.043 m² Enginyeria de Projectes Projecte executiu de les instal·lacions integrals per a la construcció d’un…

Hospital Vithas Madrid Pardo de Aravaca

Propietat:Grup VITHASArquitecte:PMMT_Forward Thinking Healthcare ArchitectureAny d'actuació2018 – 2020Enginyeria de ProjectesProjecte executiu de les instal·lacions corresponent a l’ampliació de l’Hospital destinat a zona de consul…