Hospital Josep Trueta

  • Propietat: Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya
  • Arquitecte: PMMT_Forward Thinking Healthcare Architecture
  • Any d’actuació: 2020

Enginyeria de projectes

Projecte executiu de la reforma de les instal·lacions de la Unitat Polivalent d’alta Intensitat de Cures a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Consultoria Legal

Estudis de compliment de la normativa contra incendis de la reforma de l’hospital per al compliment amb els diferents requisits contemplats al pla director per al compliment de la Nomativa de Protecció Contra-Incendis.

CA