Archive for category: Infraestructures & Smart Cities

Edifici ECOURBAN

Propietat:

ICAEN

Any d’actuació:

2010 – 2015

Superfície construïda:

6.500 m²

Consultoria Energètica

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la connexió de l’edifici Verd del complex ECOURBAN, seu de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), a la xarxa de District Heating & Cooling del districte 22@, gestionada per l’empresa Districlima.
 • Anàlisi de les instal·lacions existents, determinació de potències i demandes tèrmiques, estudi de les solucions tècniques (ubicació sala tècnica i integració a la xarxa de l’edifici), avaluació tècnica i econòmica de la proposta final de connexió a la xarxa de Districlima.

Xarxa d’Andorra

Propietat:

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA)

Any d’actuació:

2014 – 2016

Superfície construïda:

140.000 m²

Consultoria Energètica

 • Estudi del potencial tèrmic i de demanda calorífica realitzat al nucli urbà de Canillo (Andorra). Aquest estudi permet valorar el potencial i possibilitats per plantejar la implantació d’una xarxa de calor de districte.
 • Estudi del cost de producció d’energia calorífica (€/MWh) amb diferents tecnologies de producció: caldera de gasoil, bomba de calor elèctrica, caldera de biomassa i xarxa de distribució DHC.
 • Realització d’un estudi tarifari i contractual de xarxes de calor de districte, contemplant el model de gestió i finançament, l’anàlisi de tarifes i realitzant una comparativa de costos amb instal·lacions convencionals així com les característiques i condicions tècniques i contractuals. Es proposen varies opcions tarifàries per a la xarxa d’Andorra.
 • Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques per a la selecció de l’equip d’enginyeria per dur a terme la realització d’un Projecte d’Eficiència Energètica que inclou: l’estudi previ de mesures, el projecte d’enginyeria de detall de les mesures proposades i el balanç energètic i econòmic de les mateixes.

µTIC – Efficient IT

Propietat:

Comunitat RIS3CAT d’Energia

Any d’actuació:

2016 – 2017

Consultoria Energètica

 • L’objectiu principal és poder definir les bases tècniques i de model de negoci d’una microsolució TIC, innovadora i energèticament eficient per a PIMES. Es tracta d’obtenir una solució integral, escalable i portàtil que pugui acompanyar a la PIME en el seu creixement com empresa i les seves futures demandes TIC tant en capacitat com en ubicació.
 • ARCbcn realitza les tasques de coordinador del projecte a desenvolupar amb els altres socis, IREC i Schneider.

GEOT€CH

Propietat:

GEOT€CH (Geothermal Technology for €conomic Cooling and Heating). Consorci: 16 socis

Any d’actuació:

2015 – 2019

Consultoria Energètica

 • L’objectiu global és estimular i promocionar l’ús d’energies renovables per calefacció i refrigeració utilitzant bombes de calor amb intercanvi geotèrmic a poca profunditat a través de tecnologies innovadores en la perforació i en els bescanviadors de terreny. (Programa UE: Horizon 2020).

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Propietat:

 Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2013 – 2016

Superfície construïda:

22.500 m²

Enginyeria de Projectes

 • Ampliació i reforma de la Sala d’Operacions i Control del centre.

Consultoria Tècnica

 • Confecció d’un pla director per a la reforma de les instal·lacions de clima i ventilació de l’edifici CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), en funció de l’anàlisi realitzat, on s’han incorporat tant les propostes de millora, com un anàlisi econòmic dels estalvis de cada mesura.
 • Desenvolupament d’una de les millores del pla director corresponent al projecte executiu de les Instal·lacions de ventilació en l’edifici del CTTI. Aquesta edificació consta de tres plantes soterrani (duescdestinades a aparcament), planta baixa, tres plantes d’oficines i coberta. L’actuació es desenvolupa principalment a l’última planta aprofitant les instal·lacions existents.
 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions de l’edifici, inclou l’edifici principal, edifici annex i nau. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis

Districlima 22@

Propietat:

Districlima

Any d’actuació:

2018 – 2028

Consultoria Tècnica

 • Estudi de viabilitat per a la construcció d’una central de producció tèrmica per a l’ampliació de la xarxa “District Heating & Cooling” de Districlima al 22@ de Barcelona. Central d’alta eficiència extraient energia de l’aigua del mar amb capacitat de fins a 40 MW.
 • S’incorpora també capacitat d’acumulació d’energia en forma de gel.

Central Tèrmica d’Ecoenergies

Propietat:

Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de L’Hospitalet, S.A.

Any d’actuació:

2013

Superfície construïda:

284 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte Executiu d’obra i instal·lacions per a l’ampliació de les instal·lacions de producció de calor de la central d’energia District Heating & Cooling Marina al recinte de Fira 2, a l’Hospitalet de Llobregat.
 • La  producció de calor per a la xarxa de DHC està ubicada en un recinte a la coberta del edifici Nexe, a l’interior del recinte de Fira-2, on es va realitzar la instal·lació de tres calderes amb una potència total instal·lada de 9.800 kW. Amb la reforma s’incorporen dues calderes noves de 6,5 MW c/u i es redistribueixen les existent aconseguint una potència de fins als 20 MW.
 • Les feines realitzades són el projecte executiu, la direcció d’obra i els projectes específics per a l’obtenció de permisos.
Català