Propietat:

Districlima

Any d’actuació:

2018 – 2028

Consultoria Tècnica

  • Estudi de viabilitat per a la construcció d’una central de producció tèrmica per a l’ampliació de la xarxa “District Heating & Cooling” de Districlima al 22@ de Barcelona. Central d’alta eficiència extraient energia de l’aigua del mar amb capacitat de fins a 40 MW.
  • S’incorpora també capacitat d’acumulació d’energia en forma de gel.