• Propietat: TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
  • Any d’actuació: 2019 – 2022
  • Superfícies:
    Horta: 54.250 m²
    Zona Franca: 43.450 m²
    Triangle Ferroviari: 56.000 m²
    L’Hospitalet de Llobregat: 24.500 m²

Consultoria Legal

Consultoria Legal, auditories i tràmits de llicències d’activitats a les cotxeres d’Horta, Zona Franca, Triangle Ferroviari i L’Hospitalet de Llobregat.

Pla director legal i expedient de llicència ambiental del complex Cotxeres Triangle Ferroviari de TMB.

Auditoria Legal de les cotxeres d’autobusos de TMB mes grans de Barcelona, de 54.250 m² situades a Horta, pel compliment normatiu de totes les normatives corresponents a la llicència d’activitats (Protecció Contra Incendis, accessibilitat, ambiental, documental…) realitzant un anàlisi comparatiu entre els antecedents aprovats i la realitat, determinant quins canvis son substancials i/o significatius i proposant actuacions (instal.lacions i obra civil) per adequar-ho a normativa amb l’objectiu d’aconseguir el Control Ambiental Periòdic favorable.

ca