• Propietat: Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de L’Hospitalet, S.A.
  • Any d’actuació: 2013
  • Superfície construída: 284 m²

Enginyeria de projectes

Projecte Executiu d’obra i instal·lacions per a l’ampliació de les instal·lacions de producció de calor de la central d’energia District Heating & Cooling Marina al recinte de Fira 2, a l’Hospitalet de Llobregat.

La  producció de calor per a la xarxa de DHC està ubicada en un recinte a la coberta del edifici Nexe, a l’interior del recinte de Fira-2, on es va realitzar la instal·lació de tres calderes amb una potència total instal·lada de 9.800 kW. Amb la reforma s’incorporen dues calderes noves de 6,5 MW c/u i es redistribueixen les existent aconseguint una potència de fins als 20 MW.

Les feines realitzades són el projecte executiu, la direcció d’obra i els projectes específics per a l’obtenció de permisos.

CA