• Propietat: RENFE-Operadora
  • Any d’actuació: 2021
  • Consum energètic: Consum energètic anual de 2.500 GWh/any, dels quals 2.400 es correspon amb energia elèctrica de tracció, EET, de subestacions connectades a les vies ferroviàries

Consultoria Energètica

Dins del nou paradigma de liberalització del sector ferroviari, es col·labora amb RENFE en l’assessorament energètic de la companyia amb l’objectiu de millorar la competitivitat del grup mitjançant la reducció de costs energètics. Per allò, es realitza un anàlisi del consum elèctric anual de la companyia, segons divisions i tipologies de consums, i es defineix una estratègia energètica basada en la gestió de contractes d’adquisició d’energia (compra agregada i PPAs) i en la incorporació d’instal·lacions d’autoconsum elèctric adaptades a les necessitats de cada demanda (autoconsum mitjançant instal·lacions fotovoltaiques i el sistema de frenada regenerativa de trens).

ca