• Propiedad: Sorigué
  • Arquitecto: GBR
  • Años de actuación: 2017 – 2018
  • Superfície: 7.463 m²

Enginyeria de projectes:

Instal·lacions integrals d’un nou edifici residencial de 9 plantes que inclou 40 habitatges, ubicat al carrer Sant Gabriel número 34 de Sant Feliu de Llobregat. ARCbcn ha dut a terme el clima, electricitat, fontaneria, protecció contra incendis, PCI, etc.


Consultoria legal:

Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

  • Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers
  • Llicència ambiental de l’aparcament