Entradas de]

, ,

Edifici de 95 habitatges a Plaça Europa

Propietat: INBISA / La Llave de Oro Arquitecte: BCA Arquitectes Any d’actuació: 2016 Superfície: 13.200 m² Enginyeria de projectes: Projecte executiu, direcció d’obra i projectes específics per a obtenció de llicències (llicència ambiental, solar tèrmica, Instal·lacions Comunes Telecomunicació, Certificació Energètica) la promoció d’un edifici de 95 vivendes repartits en 19 plantes amb dues plantes soterrani […]

, ,

Edifici a Bon Pastor

Propietat: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona Arquitecte: TAC Arquitectes Any d’actuació: 2016 – 2017 Superfície: 10.000 m² Enginyeria de projectes: Projecte executiu, direcció d’obra i projectes específics per a obtenció de llicències (llicència ambiental, solar tèrmica, Instal·lacions Comunes Telecomunicació, Certificació Energètica) la promoció d’un bloc de 60 vivendes destinat a protecció oficial, promogut per […]

, ,

Habitatges al carrer Sant Gabriel de Sant Feliu de Llobregat

Propietat: Sorigué Arquitecte: GBR Any d’actuació: 2017 – 2018 Superfície: 7.463 m² Enginyeria de projectes: Instal·lacions integrals d’un nou edifici residencial de 9 plantes que inclou 40 habitatges, ubicat al carrer Sant Gabriel número 34 de Sant Feliu de Llobregat. ARCbcn ha dut a terme el clima, electricitat, fontaneria, protecció contra incendis, PCI, etc. Consultoria […]

[Procés tancat] Oportunitat d’incorporació de talent: Consultor Instal·lacions

Consultor instal·lacions 

Busquem:

Despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instal·lacions i l’energia de referència al país, i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat:

Descripció del lloc de treball:

Càrrec ofert: Consultor Instal·lacions

Dependència:   Responsable àrea Consultoria Instal·lacions

Tasques a realitzar:

Suport als responsable de l’àrea de Consultoria técnica de l’empresa per a l’execució dels següents treballs:

 • Auditoria d’instal·lacions (compliment de normativa, disseny, condicions de funcionament)
 • Plantejament estratègic per a l’evolució de les instal·lacions d’equipaments (hospitalaris, centres de recerca, residencials ) i infraestructures energètiques (DHC,…)
 • Concept Design i plantejament d’instal·lacions per a nous projectes (nacionals i internacionals).
 • Simulació energètica del comportament d’edificis mitjançant Design Builder.

Requeriments imprescindibles:

 • Enginyer Industrial Superior/Tècnic. Enginyer de l’Edificació especialitat instal·lacions o energia.
 • Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia)
 • Anglès (Nivell mig/alt – Conversa i redacció de documentació)
 • Nivell d’experiència: 3 anys en funcions equivalents indispensable.
 • Persona amb capacitat de comprensió de les instal·lacions complexes sobre terreny, anàlisi de les mateixes i proposta de solucions als problemes plantejats.
 • Coneixements tècnics i pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’installacions:
  • Installacions elèctriques (BT/MT).
  • Installacions de climatització.
  • Installacions mecàniques.
  • Sistemes de gestió i control.
  • Installacions de contra incendis.
  • Installacions de senyals febles (informàtiques, megafonia, seguretat, …)
 • Coneixement i experiència en edificis NZEB i Instal·lacions d’energies renovables.
 • Imprescindible coneixement de les normatives vigents i procediments associats.
 • Domini de Ms Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Project.
 • Coneixement d’eines de simulació i certificació energètica: CYPETHERM, HULC, CALENER, DESIGNBUILDER (es valorarà domini)
 • Persona amb caràcter emprenedor i/o resolutiu, i amb gran capacitat de relació humana per a poder involucrar-se amb l’empresa i amb les necessitats del client.
 • Ganes d’incorporar-se a una empresa consolidada, referent en el mercat i amb bon ambient de treball.
 • Persona amb capacitat de treball individual i en equip, organitzada i responsable, amb capacitat dinàmica i proactiva.

Es valoraran coneixements addicionals en:

 • Instal·lacions específiques: instal·lacions sanitàries/hospitalàries, fluids tèrmics, gasos medicinals, electricitat de MT/BT, …
 • Coneixements tècnics/pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’instal·lacions energètiques: DHC, biomassa, geotèrmia, energia solar, …
 • Comissioning i posta en marxa de les instal·lacions
 • Coneixement d’eines d’avaluació i qualificació energètica dels edificis: LEED, BREAM, altres.
 • Coneixements de programació en visual basic.

Condicions:

El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats.

Jornada completa. Divendres només matí.

Contacte:

Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a:

info@arcbcn.cat

[Procés tancat] Oportunitat d’incorporació de talent: Projectista Instal·lacions Elèctriques

Projectista Instal·lacions Elèctriques

Busquem:

Despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instal·lacions i l’energia de referència al país, i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat:

Descripció del lloc de treball:

Càrrec ofert: Enginyer projectista Electric.
Dependència: CAP de projecte

Tasques a realitzar:

Suport als caps de projecte de l’empresa per a l’execució dels següents treballs:

 • Redacció de projectes d’instal·lacions amb intensificació en l’àmbit elèctric en instal·lacions complexes (MT i BT): memòries tècniques, disseny, càlculs, plànols, medicions, pressupostos, Plecs Tècnics i Estudis de Seguretat i Salut.
 • Redacció de projectes específics com legalitzacions d’instal·lacions, etc. i els seus procediments administratius associats.

Requeriments imprescindibles:

 • Enginyer Industrial Superior/Tècnic. Enginyer de l’Edificació especialitat instal·lacions.
 • Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia)
  Anglès (Nivell mig/alt – Conversa i redacció de documentació)
 • Nivell d’experiència: 5 anys en funcions equivalents indispensable.
 • Coneixements específic en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques complexes (MT i BT):
  o Subestacions transformadores
  o Centres de transformació
  o Autoproducció elèctrica i emmagatzematge
  o Transformadors d’aïllament i xarxes de terra en instal·lacions hospitalàries.
  o Sistemes específics en instal.lacions crítiques (hospitals, Data Centers, etc…)
 • Coneixements tècnics i pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’altres instal·lacions:
  ▫ Instal·lacions de climatització.
  ▫ Instal·lacions mecàniques.
  ▫ Sistemes de gestió i control.
  ▫ Instal·lacions de contra incendis.
  ▫ Instal·lacions de senyals febles (informàtiques, megafonia, seguretat, …)
 • Imprescindible coneixement de les normatives vigents i procediments associats.
 • Imprescindible coneixement de programes específics: AutoCAD i TCQ.
 • Domini de Ms Office: Word, Excel, PowerPoint.
 • Coneixement d’eines de càlcul elèctric: CYPE, TEKTON 3D, TRACE-Software, DMelect (es valorarà domini)
 • Persona amb capacitat de treball individual i en equip, organitzada i responsable, amb capacitat dinàmica i proactiva.
 • Persona amb caràcter emprenedor i/o resolutiu, i amb gran capacitat de relació humana per a poder involucrar-se amb l’empresa i amb les necessitats del client.
 • Ganes d’incorporar-se a una empresa consolidada, referent en el mercat, amb un equip jove i amb bon ambient de treball.

Es valoraran coneixements addicionals en:

 • Certificació energètica de nous edificis a través dels programes HULC, CALENER i d’edificis existents a través dels programes CE3 i C3X.
 • Instal·lacions específiques: instal·lacions sanitàries/hospitalàries, fluids tèrmics, gasos medicinals, …
 • Coneixements tècnics/pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’instal·lacions energètiques: DHC, biomassa, geotèrmia, energia solar, …
 • Eines de simulació energètica: TRNSYS, DESING BUILDER, ENERGY +.
 • Coneixement d’eines d’avaluació i qualificació energètica dels edificis: LEED, BREAM, altres.
 • Coneixements en BIM i programes de modelat (ALLPLAN, REVIT,….)
 • Capacitat per dirigir obres

Condicions:

El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats.
Jornada completa. Divendres només matí.

Contacte:

Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a:

info@arcbcn.cat

El CEEC impulsa el proyecto INSIGA, dirigido a mejorar la gestión del autoconsumo colectivo en polígonos industriales 4.0

El proyecto INSIGA permite el desarrollo y testeo de una nueva plataforma de optimización y gestión de autoconsumos colectivos para polígonos industriales 4.0

 • El proyecto está apoyado y financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad dentro del programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española. Además del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, también son socios ARCbcn, INERGY y NASUVINSA, sociedad pública de vivienda, suelo y urbanismo del Gobierno de Navarra.
 • INSIGA es una herramienta que busca reducir el coste económico y ambiental de la demanda energética requerida para ejecutar los procesos industriales. Así, a través de la industria conectada, esta herramienta permite realizar un análisis de viabilidad para instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas en un primer módulo, así como permite a los usuarios supervisar, optimizar y visualizar el consumo y autoconsumo energético en sus instalaciones mediante un segundo módulo de seguimiento.
 • El proyecto contribuye a la creación de un tejido industrial más competitivo y sostenible y menos dependiente de las variaciones del mercado energético internacional, al tiempo que se impulsa el sector económico asociado al autoconsumo energético nacional mediante la substitución del uso de energías fósiles importadas de países terceros por el uso de energía de generación renovable local.

El proyecto INSIGA tiene como objetivo global el desarrollo de una herramienta software dividida en dos módulos, dirigida al diseño, análisis de viabilidad y gestión de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en polígonos industriales. Con ella, se pretende proporcionar una herramienta global, sencilla y robusta a la industria 4.0 que permita no solo evaluar la viabilidad de ejecutar de instalaciones de autoconsumo a nivel individual, sino también a nivel colectivo entre empresas del propio polígono, y que a posteriori permita realizar el seguimiento de la instalación durante su vida útil: seguimiento de generación y autoconsumo energético, visualización de ratios de autoconsumo y desconexión de red, y creación de alarmas y notificaciones del correcto funcionamiento de la instalación o indicadores de reducción de emisiones de CO2 asociadas.

De este modo, INSIGA permitirá a los usuarios caracterizar y realizar el seguimiento del impacto del consumo energético de su cadena de valor en lo que a consumo energético respecta. Información que, en el contexto de transición energética en el cual nos encontramos, resulta vital importancia de cara a valorar la estrategia energética de mayor interés en cada organización.

El diseño de la herramienta se lleva a cabo por parte del socio ARCbcn, con su aportación desde el punto de vista de consultora energética y de instalaciones en el diseño y evaluación técnica y económica de instalaciones para autoconsumo fotovoltaicas, mientras que la consultora INERGY ha aportado sus conocimientos en la parte de desarrollo del software así como de diseño y experiencia usuario de la aplicación. De este modo se ha desarrollado el módulo SIE-Autoconsumo que gestiona, supervisa y optimiza el funcionamiento de las instalaciones de autoconsumo.

El objetivo del nuevo desarrollo es mejorar el análisis de viabilidad y optimización del diseño del autoconsumo colectivo y su gestión, tanto en lo que respecta al dimensionamiento de la instalación (potencia pico a instalar e inversión requerida) como a las ratios esperadas (autoconsumo y desconexión de red).

Por su parte, NASUVINSA se ha encargado de la parte de captación de participantes para la ejecución del piloto en el cual se testea la herramienta y los resultados obtenidos. En un ambiente real, con usuarios y necesidades reales es posible extraer conclusiones y adaptar los requerimientos de la herramienta a la realidad del usuario final. El objetivo ha sido el de fomentar iniciativas posteriores de desarrollo de sistemas de autoconsumo colectivo en ayuntamientos, potenciando su rol en el impulso del autoconsumo en el tejido económico local.

INSIGA está apoyado y financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad dentro del programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la competitividad de la industria española. Además del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, también son socios ARCbcn, INERGY y NASUVINSA, sociedad pública de vivienda, suelo y urbanismo del Gobierno de Navarra.

INSIGA es una herramienta dividida en dos módulos: dimensionamiento y análisis de viabilidad y gestión de instalaciones.

En el primer módulo, el usuario introduce datos básicos de ubicación y superficie disponible y curva de demanda energética, los cuales permitirán caracterizar la instalación de autoconsumo a ejecutar en potencia e inversión, así como estimar generación eléctrica y ratios de autoconsumo, desconexión de red y ahorros estimados.

En el segundo módulo, la herramienta permite realizar el seguimiento del funcionamiento de la instalación de autoconsumo fotovoltaico ejecutada. Así, mediante la visualización de parámetros tanto técnicos, energéticos como económicos, el usuario dispondrá de la información de funcionamiento de su instalación completa.

Una funcionalidad clave de INSIGA, es que no solo funciona de cara a instalaciones de autoconsumo individual, sino que está preparada para valorar instalaciones de autoconsumo colectivo, ofreciendo el análisis de viabilidad sobre curvas de consumo agregadas para los usuarios interesados en participar. De este modo, busca generar sinergias entre usuarios próximos en red, lo cual permitirá alcanzar una mayor ratio de desconexión de red a cada participante.

SOBRE EL CEEC

El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya es una asociación que, a través de la colaboración entre las más de 170 empresas y las entidades asociadas procedentes de los ámbitos tecnológicos de investigación, institucional, regulador, industrial, informativo y de negocio, tiene como finalidad impulsar el ámbito de la eficiencia energética.