Propiedad:

Consorci d’Educació de Barcelona

Años de actuación:

2012

Superfície construïda:

585 m²

Consultoría Energética

  • Auditoria de la instal·lació de climatització, estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte executiu de la reforma del sistema de climatització de l’Escola Bressol Municipal Forestier.