• Propietat: Consorci d’Educació de Barcelona
  • Any d’actuació: 2012
  • Superfície construïda: 585 m²

Consultoria Energètica

Auditoria de la instal·lació de climatització, estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte executiu de la reforma del sistema de climatització de l’Escola Bressol Municipal Forestier.

ca