• Promotor: Parc Sanitari Pere Virgili / Hospital Universitari Vall d’Hebron
  • Years: 2012 – 2022

Project Engineering

Hem dut a terme el projecte i direcció d’obra de les instal·lacions per a la reforma interior i ampliació de determinats edificis del Parc Sanitari Pere Virgili:

  • Edifici Montseny
  • Edifici Pedraforca
  • Edifici Xaloc-Llevant
  • Edifici Gregal (amb modelat BIM)

També hem realitzat projectes de millora i optimització dels sistemes de producció tèrmica existents als edificis Tramuntana, Llevant i Xaloc, i de les instal·lacions de climatització i electricitat del CPD del Parc. De l’edifici Tramuntanta, també hem realitzat la substitució de la refredadora per una amb millors prestacions i rendiment.

Projecte bàsic ampliat per a la incorporació d’energia solar fotovoltaica a diferents cobertes dels edificis i pèrgoles amb un total de 450 kWp destinats a autoconsum del propi equipament.

Àrea quirúrgica

S’ha realitzat la reforma i adequació dels quiròfans de la unitat d’oftalmologia situades a l’edifici Gregal/Tramuntana del parc sanitari. La reforma abasta la instal·lació de tractament i distribució de clima dels quiròfans així com l’adequació interior dels mateixos i dels espais de la zona neta.

Technical Consulting

Elaboració d’un Pla Director de les licitacions per a l’externalització dels diferents serveis necessaris per al funcionament de l’hospital i seguiment de l’estat de les licitacions.

Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis necessaris per al funcionament dels edificis del Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV). Alguns dels plecs són: servei de bugaderia, subministrament de llits i butaques, servei de manteniment integral de les instal·lacions, reforma de la central de producció de fred i calor de Llevant i Xaloc, serveis de seguretat i equips de transport vertical.

Avantprojecte de modificació de l’àrea quirùrgica de l’edifici Tramuntana. L’estudi analitza les infraestructures existents i proporciona les actuacions necessàries per assolir un nivell de qualitat de l’aire ISO 6 als quiròfans. Addicionalment, la nova instal·lació reduirà el cost d’operació, millorarà el manteniment i reduirà el risc de contaminació a les àrees netes.

Legal Consulting

Hem dut a terme l’auditoria legal i pla director per a la legalització de l’activitat del Parc Sanitari.

Energy Consulting

Full de ruta per a convertir el PSPV en una Comunitat Energètica Local que permeti centralitzar esforços encaminats a incorporar eines com l’autoconsum energètic, principalment de tecnologia fotovoltaica, o eines com la gestió o rehabilitació energètiques d’edificis, entre altres.

A més, mitjançant l’execució del projecte es pretén donar visibilitat a actuacions de tipus gestió energètica en un complex amb una àrea d’influència poblacional de més de 100.000 persones, així com també facilitar l’accés a diferents línies de finançament que permetin millorar les instal·lacions existents mitjançant l’execució d’actuacions de millora i increment de l’eficiència energètica.

en_GB