Avís legal i normes del blog

LAW ON INFORMATION SOCIETY SERVICES AND E-COMMERCE

ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU com a responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU es reserva el dret de  modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU.

1. IDENTIFICATION DATA

  • Nom de domini: arcbcn.cat
  • Commercial name: ARCbcn
  • Denominació social: ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU
  • TAX IDENTIFICATION NO. (NIF): B65976763
  • Domicili social: Via Laietana 54, Principal 08003 Barcelona España
  • Telephone: 93.487.13.48
  • E-mail: info@wattega.com
  • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (Tom 43722, Foli 1, Full B 436485, Inscripció 1)

2. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de arcbcn.cat.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Any comments regarding possible infringements of intellectual or industrial property rights, as well as on any comments on website content can be directed to the e-mail address: info@arcbcn.cat.

3. NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU agraeix l’interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà. No obstant, per participar als nostres blogs, s’haurà d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blogs de la web l’usuari és l’únic responsable dels missatges que difongui, garantint a ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs, eximint a ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena, ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.- ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLU no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís i en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar ho en coneixement DEL RESPONSABLE, a través del correu electrònic info@arcbcn.cat indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, per a que EL RESPONSABLE pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a EL RESPONSABLE, davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blogs de la web.

4. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

The CONTROLLER is exempt from any kind of liability deriving from the information published on their website if that information has been manipulated of introduced by a third party unrelated to them.

Cookies Policy

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

The user has the option of configuring their browser to be alerted when they are about to receive a cookie and can prevent the installation on their hard disk. Please check your browser instructions for more information.

Linking policy

Users may be redirected to third party content sites from the main website. Since the CONTROLLER is unable to control the content entered on its website by third parties at all times, they accept no responsibility for said content. Nevertheless, the CONTROLLER will seek to immediately withdraw any content which may violate national or international law, morals or public order. Following the immediate withdrawal of the content from the website, the competent authorities shall be informed.

The CONTROLLER is not responsible for stored information or content, including but not limited to, forums, chats, blog generators, comments, social networks or any other medium that allows third parties to publish independent content on the website of the CONTROLLER. However, pursuant to the provision of articles 11 and 16 of the LSSICE, the CONTROLLER remains at the disposal of all users, authorities and security forces and will cooperate actively in the withdrawal or, where appropriate, blocking of all content that may affect or violate national or international law, the rights of third parties or morals and public order. In the event that the user deems that any website content is considered to fit this classification, they are requested to contact the website manage immediately.

This website has been checked and verified to ensure it functions properly. In principle, its correct functioning is guaranteed 365 days a year and 24 hours a day. Nevertheless, the CONTROLLER does not rule out the possibility that certain programming errors exist, or the occurrence of unforeseeable events, natural disasters, strikes or similar circumstances that may make it impossible to access the website

IP Address

The website servers can automatically detect the IP address and domain name of the user. An IP address is a number assigned automatically to a computer when it connects to the Internet. All this information is recorded in a duly registered server activity file that enables the subsequent processing of data solely in order to obtain statistics that provide information on the number of page impressions, number of visits to the web servers, the order of the visits, the point of access, etc.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com

qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.
Última actualització: 08/06/2022