ARCbcn Blog
The Blog is a place of reflection where we share the stories and experiences of ARCbcn professionals.
Articles
Nacho Garcia

El dilema de l’espai exterior en cas d’incendi

A priori, a qualsevol persona a la que preguntem si és capaç de diferenciar l’espai interior de l’espai exterior en un edifici ens dirà probablement que sí.

El problema ve quan hem de discriminar què es considera espai exterior, no des d’aquesta òptica, sinó des del punt de vista de la seguretat en cas d’incendi.

Segueix llegint