El projecte està liderat pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i compta amb la participació d’ARCbcn i Bamboo Energy Platform

23 de novembre de 2022

Aquest estiu vam arrencar SMARTCEL, un projecte que té per principal objectiu crear serveis energètics intel·ligents per a comunitats energètiques locals que serveixin per cobrir necessitats com la gestió energètica en temps real o les transaccions econòmiques de forma segura. El projecte es financia per l’AEI (Agrupaciones Empresariales Innovadoras), està liderat pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i compta amb la participació d’ARCbcn i Bamboo Energy Platform.

El servei es posarà en funcionament mitjançant la integració i adaptació de dues plataformes tecnològiques: una plataforma de gestió d’autoconsum compartit i flexibilitat energètica, i una altra de comerç P2P en el que els usuaris podran comerciar amb la seva energia i flexibilitat.

En una primera fase, es testejarà en un entorn de simulació (TRL 4) per a què, en la segona fase, conduir-lo a un entorn rellevant en un pilot de comunitat energètica.