AGRI-COOL

L’objectiu general d’AGRI-COOL és, en primer lloc, desenvolupar una solució d’energia solar de baix cost i mida de contenidor, que generi i emmagatzemi fred mitjançant un sistema TES basat en gel, i en segon lloc, demostrar la seva tècnica econòmica, mediambiental i social amb una viabilitat de 5 ubicacions urbanes fora de xarxa al continent Africà.

La proposta demostra solucions innovadores d’energia renovable sostenible que milloren l’adaptació al clima i el potencial de mitgació en comparació amb altres tecnologies/solucions en contextos socials, econòmics i mediambientals d’Àrica.

En aquest projecte hi participen 14 entitats: UNIVERSITEIT TWENTE, UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE, UNIVERSITAT DE LLEIDA, BLUE SKY RENEWABLE ENERGY, LIB PACK i ARCBCN, entre d’altres.

  • Anys: 2022 – 2027
  • Finançament: European Regional Development Fund

CA