ECOSYNERGY

ECOSYNERGY se situa dins el marc del projecte SUSTAIN, l’objectiu del qual és impulsar el mercat de la construcció d’edificis, involucrant a les PYME tant en la innovació com en la transformació digital.

ECOSYNERGY pretén revolucionar l’avaluació de l’edifici i l’energia en els sectors de certificació de rendiment mitjançant la integració innovadora d’indicadors de preparació Smart. Introdueix una metodologia disruptiva que substitueix la tradicional, i enfocaments intensius amb un model més dinàmic basat en dades i escalable.

L’objectiu principal del projecte és integrar la preanàlisi SRI (Smart Readiness Indicators) amb els càlculs EPC per tal de crear una dinàmica metodològica d’avaluació d’un edifici. Aquesta acció no només aborda una bretxa crítica, sinó que també crea un nou segment de mercat diversificat dins de l’actual mercat d’avaluació d’edificis i serveis d’EPC.

El projecte és una col·laboració entre les dues empreses de WATTEGA: ARCbcn i ERF.

  • Anys: 2022 – 2027
  • Finançament: European Regional Development Fund
CA