• Property: Ajuntament de Barcelona
  • Years: 2017

Estalvi

197.000 kWh/any
65 Tn CO2/any

Sustainability Consulting

Certificació LEED NEW Construction de l’edifici destinat a seu de districte i biblioteca del districte Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta d’un edifici amb una planta sota-rasant destinada a sala d’actes, planta baixa d’accés general a l’edifici i tres plantes sobre rasant.

en_GB