• Property: BARCINO PROPERTY SOCIMI, SA.
  • Years: 2021
  • Superfície construïda: 3.000 m²

Legal Consulting

Hem realitzat l’auditoria de compliment legal (llicència d’activitats i Protecció Contra Incendis) de l’edifici d’oficines amb planta soterrani i set plantes superiors ubicat al carrer Ramón Turró número 23, d’un total de 3.000 m2.

en_GB