• Property: Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica – Canòdrom
  • Years: 2021
  • Superfície construïda: 1.320 m²

Energy Consulting

Redacció del plec tècnic i assessorament en la redacció del plec administratiu per a l’externalització del servei de manteniment del Canòdrom de Barcelona. Realització del pla de manteniment dels equips, instal·lacions i subsistemes constructius i la redacció d’una memòria descriptiva de l’estat actual de l’equipament i l’elaboració del corresponent inventari.

en_GB