Archive for category: Talent

Oportunitat d’incorporació de talent: Consultor Instal·lacions

Consultor instal·lacions 

Busquem:

Despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instal·lacions i l’energia de referència al país, i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat:

Descripció del lloc de treball:

Càrrec ofert: Consultor Instal·lacions

Dependència:   Responsable àrea Consultoria Instal·lacions

Tasques a realitzar:

Suport als responsable de l’àrea de Consultoria técnica de l’empresa per a l’execució dels següents treballs:

 • Auditoria d’instal·lacions (compliment de normativa, disseny, condicions de funcionament)
 • Plantejament estratègic per a l’evolució de les instal·lacions d’equipaments (hospitalaris, centres de recerca, residencials ) i infraestructures energètiques (DHC,…)
 • Concept Design i plantejament d’instal·lacions per a nous projectes (nacionals i internacionals).
 • Simulació energètica del comportament d’edificis mitjançant Design Builder.

Requeriments imprescindibles:

 • Enginyer Industrial Superior/Tècnic. Enginyer de l’Edificació especialitat instal·lacions o energia.
 • Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia)
 • Anglès (Nivell mig/alt – Conversa i redacció de documentació)
 • Nivell d’experiència: 3 anys en funcions equivalents indispensable.
 • Persona amb capacitat de comprensió de les instal·lacions complexes sobre terreny, anàlisi de les mateixes i proposta de solucions als problemes plantejats.
 • Coneixements tècnics i pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’installacions:
  • Installacions elèctriques (BT/MT).
  • Installacions de climatització.
  • Installacions mecàniques.
  • Sistemes de gestió i control.
  • Installacions de contra incendis.
  • Installacions de senyals febles (informàtiques, megafonia, seguretat, …)
 • Coneixement i experiència en edificis NZEB i Instal·lacions d’energies renovables.
 • Imprescindible coneixement de les normatives vigents i procediments associats.
 • Domini de Ms Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Project.
 • Coneixement d’eines de simulació i certificació energètica: CYPETHERM, HULC, CALENER, DESIGNBUILDER (es valorarà domini)
 • Persona amb caràcter emprenedor i/o resolutiu, i amb gran capacitat de relació humana per a poder involucrar-se amb l’empresa i amb les necessitats del client.
 • Ganes d’incorporar-se a una empresa consolidada, referent en el mercat i amb bon ambient de treball.
 • Persona amb capacitat de treball individual i en equip, organitzada i responsable, amb capacitat dinàmica i proactiva.

Es valoraran coneixements addicionals en:

 • Instal·lacions específiques: instal·lacions sanitàries/hospitalàries, fluids tèrmics, gasos medicinals, electricitat de MT/BT, …
 • Coneixements tècnics/pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’instal·lacions energètiques: DHC, biomassa, geotèrmia, energia solar, …
 • Comissioning i posta en marxa de les instal·lacions
 • Coneixement d’eines d’avaluació i qualificació energètica dels edificis: LEED, BREAM, altres.
 • Coneixements de programació en visual basic.

Condicions:

El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats.

Jornada completa. Divendres només matí.

Contacte:

Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a:

info@arcbcn.cat

Oportunitat d’incorporació de talent: Projectista Instal·lacions Elèctriques

Projectista Instal·lacions Elèctriques

Busquem:

Despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instal·lacions i l’energia de referència al país, i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat:

Descripció del lloc de treball:

Càrrec ofert: Enginyer projectista Electric.
Dependència: CAP de projecte

Tasques a realitzar:

Suport als caps de projecte de l’empresa per a l’execució dels següents treballs:

 • Redacció de projectes d’instal·lacions amb intensificació en l’àmbit elèctric en instal·lacions complexes (MT i BT): memòries tècniques, disseny, càlculs, plànols, medicions, pressupostos, Plecs Tècnics i Estudis de Seguretat i Salut.
 • Redacció de projectes específics com legalitzacions d’instal·lacions, etc. i els seus procediments administratius associats.

Requeriments imprescindibles:

 • Enginyer Industrial Superior/Tècnic. Enginyer de l’Edificació especialitat instal·lacions.
 • Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia)
  Anglès (Nivell mig/alt – Conversa i redacció de documentació)
 • Nivell d’experiència: 5 anys en funcions equivalents indispensable.
 • Coneixements específic en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques complexes (MT i BT):
  o Subestacions transformadores
  o Centres de transformació
  o Autoproducció elèctrica i emmagatzematge
  o Transformadors d’aïllament i xarxes de terra en instal·lacions hospitalàries.
  o Sistemes específics en instal.lacions crítiques (hospitals, Data Centers, etc…)
 • Coneixements tècnics i pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’altres instal·lacions:
  ▫ Instal·lacions de climatització.
  ▫ Instal·lacions mecàniques.
  ▫ Sistemes de gestió i control.
  ▫ Instal·lacions de contra incendis.
  ▫ Instal·lacions de senyals febles (informàtiques, megafonia, seguretat, …)
 • Imprescindible coneixement de les normatives vigents i procediments associats.
 • Imprescindible coneixement de programes específics: AutoCAD i TCQ.
 • Domini de Ms Office: Word, Excel, PowerPoint.
 • Coneixement d’eines de càlcul elèctric: CYPE, TEKTON 3D, TRACE-Software, DMelect (es valorarà domini)
 • Persona amb capacitat de treball individual i en equip, organitzada i responsable, amb capacitat dinàmica i proactiva.
 • Persona amb caràcter emprenedor i/o resolutiu, i amb gran capacitat de relació humana per a poder involucrar-se amb l’empresa i amb les necessitats del client.
 • Ganes d’incorporar-se a una empresa consolidada, referent en el mercat, amb un equip jove i amb bon ambient de treball.

Es valoraran coneixements addicionals en:

 • Certificació energètica de nous edificis a través dels programes HULC, CALENER i d’edificis existents a través dels programes CE3 i C3X.
 • Instal·lacions específiques: instal·lacions sanitàries/hospitalàries, fluids tèrmics, gasos medicinals, …
 • Coneixements tècnics/pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’instal·lacions energètiques: DHC, biomassa, geotèrmia, energia solar, …
 • Eines de simulació energètica: TRNSYS, DESING BUILDER, ENERGY +.
 • Coneixement d’eines d’avaluació i qualificació energètica dels edificis: LEED, BREAM, altres.
 • Coneixements en BIM i programes de modelat (ALLPLAN, REVIT,….)
 • Capacitat per dirigir obres

Condicions:

El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats.
Jornada completa. Divendres només matí.

Contacte:

Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a:

info@arcbcn.cat

Oportunitat d’incorporació de talent

Role:

Project Manager R+D – Smart Services

Looking for:

Engineering and Consulting company in the energy and facilities markets, based in Barcelona, ​​it is looking for a talented, entrepreneur, team work, and objective oriented person to join our R+D team and contribute to its digital innovation and smart services activities. The R+D department is launching now a set of new projects related to Smart Energy Services, Energy digitalization, Energy Efficiency, Renewable Energy, Smart Buildings, Smart grids and Local Energy communities.

Work Description

The company is now committed to bring a new set of smart products and smart services into the market with innovative business models targeted to the promotion of self-consumption and the creation of energy communities. The selected candidate will bring her/his expertise and experience to contribute to the development and implementation of a new set of smart products and services on the energy and, engineering and environmental areas.

Duties

 • R+D+Innovation Project Portfolio Management: Day-to-day management of company’s digital Innovation project portfolio.
 • Bid proposal management: Lead the preparation and management of European R&D (Horizon Europe, Eureka, Eurostars) and National (CDTI, etc…) calls and proposals focused on smart buildings, smart grids, renewable energy, etc…
 • Business development: Position the company as a Smart Services provider in the emerging markets of Energy Efficiency, smart grid and Energy Communities. Identify opportunities, manage client and stakeholder relationships, identify and lead bids and secure contracts and partnerships with both, public and private sectors across Eurpoe. Prepare and deliver bids and tenders to deliver the above services.
 • Smart Energy Services : Define, manage and market roll-out the company strategy, project and new stack of digital product and smart services. Work closely with internal and external stakeholders to carry out the projects and deliver our services according to the client needs and our strategy

Knowledge and skills:

 • Over 1-3 year experience.
 • Fluent in English (C1); Fluent in Spanish (C1);
 • Bachelor’s degree on Sciences, engineering or ICT related fields.
 • Master degree related to the duties with a focus on the energy sector (energy efficiency, management, smart grids, smart buildings or similar background).
 • Track record and knowledge on emerging concepts and ICT enablers on energy. efficiency, smart grid and smart built environment: Blockchain, IA approaches, control. and optimization, protocols and standadrs,… and BMS systems including mechanical systems, controls, protocols, commissioning, etc.
 • Track record Energy Market sector including energy efficiency in buildings, renewables, energy services, utilities, etc., with a deep understanding in Spanish and EU policy frameworks and regulations (in particular with regards to Smart Grid and Buildings), delivering energy services, energy performance contracting, measuring and verification, etc
 • Excellent reporting skills both verbal and written;
 • Capacity to conduct commercial activities, organize work and produce results;
 • Comfortable in engaging stakeholders at the EU and national level to include workshops, conferences and dissemination events;
 • Positive, proactive, pragmatic, independent creative and ability to deal with multiple tasks and guide teams.
 • Business degree valuable

Conditions:

 • Full time position.

 • Salary according to the experience and knowledge provided

Català