TASQUES A REALITZAR:

 • Liderar un equip multidisciplinari d’enginyers i modeladors/delineants amb capacitat per desenvolupar importants i complexes projectes MEP en l’edificació i les infraestructures.
 • Definir l’estratègia i plantejament dels projectes amb els clients i altres agents (arquitectes, project managers…).
 • Participació en dinàmiques internes de millora continua amb altres companys que realitzen funcions similars.
 • Responsable d’equip per a l’execució dels següents treballs:
  • Redacció de projectes d’installacions en edificis: memòries tècniques, disseny, càlculs, plànols, amidaments, pressupostos, Plecs Tècnics i Estudis de Seguretat i Salut.
  • Certificacions energètiques
  • Redacció de projectes específics com legalitzacions d’installacions, etc. i els seus procediments administratius associats.

REQUERIMENTS:

 • Enginyer Industrial Superior/Tècnic. Enginyer de l’Edificació especialitat instal·lacions.
  • Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia).
   Anglès (Nivell mig/alt – Conversa i redacció de documentació)
 • Nivell d’experiència: 5 anys en funcions equivalents indispensable.
 • Capacitat de lideratge d’equip multidisciplinari.
 • Capacitat per dirigir obres.
 • Persona amb capacitat de treball en equip, organitzada i responsable, amb capacitat dinàmica i proactiva.
 • Coneixements tècnics i pràctics en disseny, càlcul i funcionament de totes les instal·lacions:
  • Climatització i Ventilació
  • Installacions de baixa i mitja tensió.
  • Installacions de senyals febles (Cablejat estructurat, megafonia, seguretat, …)
  • Sistemes de gestió i control.
  • Installacions de contra incendis.
 • Coneixements Metodologia BIM
 • Imprescindible coneixement de les normatives vigents i procediments associats.
 • Imprescindible coneixement de programes específics: AutoCAD i TCQ.
 • Domini de Ms Office: Word, Excel, PowerPoint.
 • Coneixement d’eines de càlcul: CYPE, Tekton…
 • Persona amb caràcter emprenedor i/o resolutiu, i amb gran capacitat de relació humana per a poder involucrar-se amb l’empresa i amb les necessitats del client.
 • Ganes d’incorporar-se a una empresa consolidada, referent en el mercat, amb un equip jove i amb bon ambient de treball.

ES VALORARÀ:

 • Coneixements específic en l’àmbit de les instal·lacions complexes (Ambients controlats, xarxes distribució…):
  • Àmbit hospitalari.
  • Laboratoris i/o recerca.
  • Edificis terciaris (Residències, Hotels, Escoles…)
  • Xarxes de distribució urbana (DH&C)
  • Sistemes específics en instal·lacions crítiques (hospitals, Data Centers, etc.)
 • Certificació energètica de nous edificis a través dels programes HULC, CALENER o CYPE THERM HE+ i d’edificis existents a través dels programes CE3 i C3X.
 • Instal·lacions específiques: instal·lacions sanitàries/hospitalàries, fluids tèrmics, gasos medicinals, …
 • Coneixements tècnics/pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’instal·lacions energètiques: DHC, biomassa, geotèrmia, energia solar, …
 • Coneixement d’eines d’avaluació i qualificació energètica dels edificis: LEED, BREAM,
 • Coneixements de programes de modelat (REVIT, ALLPLAN,…)

SOBRE ARCBCN

Som un estudi d’enginyeria, referent en l’àmbit de les instal·lacions complexes que aposta per la sostenibilitat i la innovació. Acumulem més de 20 anys d’expertesa i reconeixement en l’àmbit nacional i, cada vegada més, en l’àmbit internacional.

El nostre despatx està situat al centre de Barcelona i està format per més de 35 professionals amb àmplia experiència i formació específica en els camps de les instal·lacions, l’energia, la sostenibilitat i la innovació.

CONDICIONS:

 • El salari es negociarà segons l’experiència i els coneixements aportats.
 • Jornada completa. Divendres només matí.
 • Possibilitat de teletreball.
 • Incorporació immediata.

CONTACTE:

Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a: talent@arcbcn.cat