Polígonos 4.0

L’objectiu és fer un estudi de viabilitat per desenvolupar un programari que permeti digitalitzar i mesurar l’estalvi energètic del teixit industrial per a l’eficiència energètica del sector. Disposarà d’indicadors energètics dinàmics, actualitzables amb capacitat de report per a la presa de decisions DSS (Decisions Support System). econòmica. La seva eina actuarà com a plataforma d’economia circular i serveis energètics, ajudant les empreses a reduir els costos energètics i sent un generador de reactivació econòmica. Així mateix, vol ser un generador de treball i oportunitat de negoci sostenible.

El consorci és coordinat pel Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), que lidera el projecte; ARCbcn Consulting Engineers, com a pime experta responsable i encarregada del disseny tècnic; i ITALTEL com a gran empresa encarregada del desenvolupament TIC.

  • Any d’inici: 2021
  • Finançament: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

ca