• Propietat: Universitat de Barcelona
  • Any d’actuació: 2021 – 2023

Enginyeria de projectes

Reforma de la climatització de la Biblioteca de l’Edifici Llevant del Campus Mundet de la Unitat de Barcelona, per la substitució de bomba de calor i les adequacions de millora de funcionament.

ca