Propietat:

Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya (INFRAESTRUCTURES SA)

Any d’actuació:

2015

Superfície construïda:

16.800 m²

Consultoria Tècnica

  • Auditoria tècnica de la instal·lació de climatització de l’edifici “El Canyeret” on s’allotja l’Audiència Provincial i els Jutjats de Lleida. L’auditoria ha analitzat el projecte executiu, l’execució de la instal·lació i el seu funcionament i ha realitzat propostes de millora valorades.