TECH-SLICE I

El projecte TECH-SLICE I neix de la necessitat de facilitar l’accés al llescat i l’envasat de productes càrnics a totes les empreses del sector. Aquestes accions requereixen de maquinària específica i s’han de realitzar en instal·lacions especialitzades que controlen estrictament la temperatura, humitat, i manipulació per tal de minimitzar riscos de contaminació i assegurar la vida útil del producte.

Algunes empreses necessiten serveis externs degut a pics de feina, falta d’estructures adequades o altres problemàtiques. En aquest context, Vila Rovira SL es dedica específicament al llescat i envasat de productes càrnics, oferint un servei ràpid i d’alta qualitat i garantitzant la confidencialitat dels seus clients.

En la seva primera fase, TECH-SLICE busca implementar un sistema integral de sensorització i software que permeti el control en temps real de temperatures i pressions en les instal·lacions de Vila Rovira SL, optimitzant el consum energètic, garantitzant la seguretat alimentària i millorant la traçabilitat i eficiència dels processos productius.

TECH-SLICE II

En la segona fase del projecte, es digitalitzen les temperatures, pressions i la seva connexió amb dades de producció i traçabilitat, i s’investiguen eines per a la optimització energètica d’una planta de llescats càrnics.

L’AEI Coordinadora de TECH-SLICE II és INNOVACC Clúster català de la carn i la proteïna alternativa, i també hi col·labora l’AEI CEEC – Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya.

  • Anys: 2022 – 2024
  • Finançament: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
CA