• Propietat: Ajuntament de Barcelona / BIMSA / Agència de l’Energia de Barcelona
  • Arquitectes: H ARQUITECTES (equipament carrer Anglesola)
  • Anys d’actuació: 2017 – 2023

Consultoria Energètica

Redacció i seguiment del Pla de Mesura i Verificació de l’edifici d’equipaments del carrer Anglesola. El pla està redactat seguint el protocol IPMVP de EVO per tal de complir amb els requeriments i els objectius fitxats en l’estratègia de certificació LEED.

Servei d’assessoria tècnica d’acompanyament, suport i supervisió per a la gestió energètica i elaboració de protocols d’establiment, seguiment i avaluació de compliment d’objectius energètics en els edificis municipals de Vil·la Urània, Cristalleries Planell i la Biblioteca en construcció Gabriel Garcia Márquez.

Consultoria de Sostenibilitat

Commissioning Authority de la certificació LEED a l’edifici d’equipaments del carrer Anglesola. Es realitza la recepció d’instal·lacions i el seguiment de l’obra per tal de que aquesta compleixi amb els requeriments i els objectius fitxats en l’estratègia de certificació LEED.

CA