• Propietat: Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació)
  • Any d’actuació: 2020
  • Superfície construïda: 69.000 m²

Consultoria Energètica

Realització d’una auditoria energètica del Complex Educatiu de Tarragona (CET) que inclou una descripció de l’estat i el funcionament actual dels equips i instal·lacions actuals del Complex, un inventari dels principals equips consumidors i una anàlisi energètica general del Complex així com, la determinació de la viabilitat tècnica i econòmica de diverses propostes de mesures destalvi energètic per aplicar.

CA