Buscar

Si los resultados no te satisfacen, intenta una nueva búsqueda con otros términos.

1 resultados de la búsqueda de:

1

Habitatges Agència d’Energia Barcelona

Propietat: Agència de l’Energia de Barcelona (AEB) Any d’actuació 2015 – 2018 Consultoria Energètica Elaboració d’un catàleg de partides d’obra per a mesures de millora energètica en l’interior d’habitatges. Realització de propostes d’actuacions en clau d’eficiència energètica i costos associats per a la realització de mesures que millorin i redueixin la demanada interior dels habitatges.