• Property: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
  • Architect TAC Arquitectes
  • Years: 2016 – 2017
  • Superfície: 10.000 m²

Enginyeria de projectes:

Projecte executiu, direcció d’obra i projectes específics per a obtenció de llicències (llicència ambiental, solar tèrmica, Instal·lacions Comunes Telecomunicació, Certificació Energètica) la promoció d’un bloc de 60 vivendes destinat a protecció oficial, promogut per l’ens públic del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.


Consultoria legal:

Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

  • Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers
  • Llicència ambiental de l’aparcament

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.