• Propietat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGS)
  • Any d’actuació: 2015 – 2017
  • Superfície construïda: 9.750 m²

Enginyeria de projectes

Redacció de projecte executiu per a la renovació del sistema de producció tèrmica del complex de la Vall de Núria.

El projecte proposa el desmantellament progressiu (5 fases) de la producció tèrmica dels edificis amb calders de gasoil i ampliar la producció actual amb bombes de geotèrmia tot generant una xarxa amb dos centrals de producció.

S’amplia la sala de producció actual de Sant Josep amb 240 kW fins a un total de 480 kW i es genera una nova sala de producció a Sant Antoni amb 360 kW fins a un total de 800 kW de producció geotèrmica.

Instal·lació de 10 unitats de bomba de calor geotèrmica, 2 camps de bescanvi de 27 i 54 pous de 100 m de profunditat i una xarxa de connexió entre estacions de producció per la distribució de la calor a estacions de producció d’ACS i distribució de calor a plantes.

ca