Propietat:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Any d’actuació:

2001 – 2019

Enginyeria de Projectes

  • Actuacions de reforma, condicionament i nova construcció d’edificis, reformes integrals de quadres generals de distribució elèctrica, i reformes integrals de producció de fred i calor i instal·lacions de climatització, als edificis del campus de la UAB.

Consultoria Tècnica

  • Plans directors per l’adequació dels edificis existents a la normativa.

Consultoria Energètica

  • S’ha dut a terme la certificació energètica d’edificis.