• Propietat: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Any d’actuació: 2001 – 2019

Enginyeria de projectes

Actuacions de reforma, condicionament i nova construcció d’edificis, reformes integrals de quadres generals de distribució elèctrica, i reformes integrals de producció de fred i calor i instal·lacions de climatització, als edificis del campus de la UAB.

Consultoria Tècnica

Plans directors per l’adequació dels edificis existents a la normativa.

Consultoria Energètica

S’ha dut a terme la certificació energètica d’edificis.

ca