• Propietat: Comunitat de propietaris Torre Millenium S.L.
  • Any d’actuació: 2021
  • Superfície construïda: 18.235 m²

Consultoria Tècnica

Elaboració d’un pla director d’instal·lacions de climatització, control i incendis de l’edifici Torre Millenium a Sabadell. Dins del pla s’analitzen les instal·lacions existents i es realitza una proposta de modificació. Amb l’execució de la proposta l’edifici disposarà d’uns sistemes eficients, de baix manteniment, segurs i que proporcionaran una elevada qualitat de l’aire als espais.

ca