Tag Archive for: Enginyeria de projectes

Entrades

NUARB

Promotor:

ALDICER

Any d’actuació:

2020 

Enginyeria de Projectes

 • Projecte Bàsic
 • Projecte Executiu
 • Direcció de les Obres

Consultoria Legal

 • Legalitzacions
 • Llicència d’activitat

Consultoria de Sostenibilitat

 • Certificació LEED

Hospital iCovid

Promotor:

Servei Català de la Salut

Arquitectes:

PMMT- Arquitectes (encàrrec Servei Català de Salut)

Any d’actuació:

2020 – 2021

Superfície construida:

 5.208,57 m²

Enginyeria de Projectes

Edifici d’ús sanitari altament tecnificat, amb espais de unitats de cures intensives, d’aïllament i laboratoris sanitàris diversos, compost de soterrani, planta baixa i tres plantes pis, incorporant instal·lacions complexes de climatització, electricitat, ventilació, controls de pressió, gasos medicinals i sistemes avançats d’infraestructures de comunicacions

 • Projecte Bàsic
 • Projecte Executiu
 • Direcció d’obra

Consultoria Tècnica

 • BIM

Consultoria Legal

 • Legalitzacions
 • Llicència d’activitat 

Consultoria Energètica

 • Certificat Eficiència Energètica

Consultoria Energètica

 • Certificat Eficiència Energètica

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Propietat:

 Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2013 – 2016

Superfície construïda:

22.500 m²

Enginyeria de Projectes

 • Ampliació i reforma de la Sala d’Operacions i Control del centre.

Consultoria Tècnica

 • Confecció d’un pla director per a la reforma de les instal·lacions de clima i ventilació de l’edifici CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), en funció de l’anàlisi realitzat, on s’han incorporat tant les propostes de millora, com un anàlisi econòmic dels estalvis de cada mesura.
 • Desenvolupament d’una de les millores del pla director corresponent al projecte executiu de les Instal·lacions de ventilació en l’edifici del CTTI. Aquesta edificació consta de tres plantes soterrani (duescdestinades a aparcament), planta baixa, tres plantes d’oficines i coberta. L’actuació es desenvolupa principalment a l’última planta aprofitant les instal·lacions existents.
 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions de l’edifici, inclou l’edifici principal, edifici annex i nau. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis

Central Tèrmica d’Ecoenergies

Propietat:

Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de L’Hospitalet, S.A.

Any d’actuació:

2013

Superfície construïda:

284 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte Executiu d’obra i instal·lacions per a l’ampliació de les instal·lacions de producció de calor de la central d’energia District Heating & Cooling Marina al recinte de Fira 2, a l’Hospitalet de Llobregat.
 • La  producció de calor per a la xarxa de DHC està ubicada en un recinte a la coberta del edifici Nexe, a l’interior del recinte de Fira-2, on es va realitzar la instal·lació de tres calderes amb una potència total instal·lada de 9.800 kW. Amb la reforma s’incorporen dues calderes noves de 6,5 MW c/u i es redistribueixen les existent aconseguint una potència de fins als 20 MW.
 • Les feines realitzades són el projecte executiu, la direcció d’obra i els projectes específics per a l’obtenció de permisos.

Bodegues La Gramanosa

Propietat:

La Gramanosa

Arquitecte:

B720 Arquitectes

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

1.800 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte d’unes noves bodegues de cava d’alta qualitat, dotades d’elements i sistemes d’una elevada tecnificació, especialment pel que fa als sistemes de procés productiu, així com dels elements de gestió de l’aigua i dels sistemes energètics. Producció energètica 100% geotèrmica.

ZAL Port de Barcelona

Propietat:

ZAL

Any d’actuació:

2013 – 2019

Superfície construïda:

680.000 m² | BIM: 354.000 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu de la reforma per a l’adequació de les naus 41, 42, 51 i 52 de la ZAL.
 • Projecte executiu de les instal·lacions per a la construcció d’una nova nau industrial 34.1 destinada a ús logístic amb dues plantes d’oficines i una superfície total de 7.350 m2. Aquesta feina s’ha desenvolupat en UTE conjuntament amb Colomer-Rifà i Projects & Facilities and management.

Consultoria Tècnica

 • Treballs de consultoria per a la implementació de la metodologia BIM a la ZAL. El treball inclou l’aixecament amb diferents softwares (Revit i Allplan), l’anàlisi de plataformes WEB, l’estudi de la integració amb diferents softwares de FM (Archibus o Allfa) i la confecció d’un pla estratègic per a la gestió de la informació de 233.000 murbanitzats i uns 354.000 mde naus industrials construïdes.
 • Valoració de les ofertes tècniques presentades i redacció de l’informe tècnic de diversos concursos organitzats pel CILSA durant l’any 2017. Avaluació de les ofertes associades als concursos reasfaltats, pintura, obres, cobertes i façanes, senyalització, jardineria i neteja de les sales tècniques de la ZAL.
 • Valoració de les ofertes tècniques presentades i redacció de l’informe tècnic de diversos concursos organitzats pel CILSA durant l’any 2019: adequació de les instal·lacions als diferents mòduls de magatzem, servei d’outsourcing del manteniment i sistema de gestió, adequació de canals i sectorització de cobertes de diverses naus, millores de les juntes de paviment de formigó de les naus, subministrament i col·locació de lluernaris a diferents naus i servei de coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de la parcel·la 23.2.

Consultoria Energètica

 • Seguiment i assessorament en el contracte d’una Empresa de Serveis Energètics (ESE) per al manteniment integral, el servei de neteja i la gestió de l’aparcament de l’edifici Service Center del ZAL, així com, la verificació dels estalvis energètics seguint el protocol IPMVP de l’EVO.
 • Enginyeria d’instal·lacions, simulació energètica i llicència ambiental d’una nau logística CILSA al polígon del ZAL. Aquesta feina s’ha desenvolupat en UTE conjuntament amb Colomer-Rifà i Projects & Facilities and management.

Consultoria de Sostenibilitat

 • Avaluació preliminar de la certificació LEED New Construction v4 de la nau logística 34.1. El projecte contempla la construcció d’una nau logística amb una zona d’oficines.

Consultoria Legal

 • Consultoria legal de diferents Naus de Logística ubicades al complex logístic intermodal ZAL Port de Barcelona.

CPD de la UAB

Propietat:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Any d’actuació:

 2012 – 2017

Superfície construïda:

600 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu per a la reforma de la instal·lació de protecció contra-incendis del Centre de Processament de dades de l’Edifici dels Serveis Informàtics de la UAB. S’incorpora un sistema de detecció del tipus VESDA i un sistema d’extinció automàtica amb gas NOVEC 1230.
 • Amplicació de la producció tèrmica de fred de la seu del Port d’Informació Científica (PIC) de la UAB. L’actuació consisteix en la incorporació d’una nova planta refredadora amb recuperació de calor per a l’escalfament de la resta de l’edifici. Els serveis d’enginyeria han estat la redacció del Projecte Executiu, Direcció d’Obra, coordinació de Seguretat i Salut i Legalització de la nova instal·lació.

CPD Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Propietat:

Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Enginyeria de Projectes

 • Ampliació i reforma del Centre de Processament de Dades (CPD) del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, ubicat a l’Hospitalet del Llobregat, incloent totes les instal.lacions i sistemes equivalents a una qualificació TIER 3.

CPD del Parc Sanitari Pere Virgili

Propietat:

Parc Sanitari Pere i Virgili

Any d’actuació:

2018

Enginyeria de Projectes

 • Projecte de millora de les instal·lacions de climatització i electricitat del Centre de Processament de Dades (CPD) del Parc Sanitari Pere i Virgili, considerant tots els criteris de seguretat de subministre i redundància dels equips tèrmics i de subministre elèctric.

Complex residencial La Marina

Propietat:

Complex residencial La Marina

Arquitecte:

L35

Any d’actuació:

2012

Superfície construïda:

11.464 m²

Enginyeria de Projectes

 • Conjunt de quatre edificis amb aparcament, locals comercials a planta baixa i zona comunitària situada a l’Illa 1 de La Marina entre els carrers Sovelles, Ulldecona, Nou i Ps. Zona Franca.

  Fase I : edifici 72 habitatges, planta baixa resta edificació i aparcament. Certificació energètica projecte B.

  Edifici dissenyat amb una xarxa de District Heating and Cooling d’Ecoenergies per el subministrament de la calefacció, ACS i resta d’instal·lacions convencionals per habitatges i aparcament.

Consultoria Legal

 • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

  – Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

  – Llicència ambiental de l’aparcament

Català