Tag Archive for: Consultoria Tècnica

Entrades

Hospital iCovid

Promotor:

Servei Català de la Salut

Arquitectes:

PMMT- Arquitectes (encàrrec Servei Català de Salut)

Any d’actuació:

2020 – 2021

Superfície construida:

 5.208,57 m²

Enginyeria de Projectes

Edifici d’ús sanitari altament tecnificat, amb espais de unitats de cures intensives, d’aïllament i laboratoris sanitàris diversos, compost de soterrani, planta baixa i tres plantes pis, incorporant instal·lacions complexes de climatització, electricitat, ventilació, controls de pressió, gasos medicinals i sistemes avançats d’infraestructures de comunicacions

 • Projecte Bàsic
 • Projecte Executiu
 • Direcció d’obra

Consultoria Tècnica

 • BIM

Consultoria Legal

 • Legalitzacions
 • Llicència d’activitat 

Consultoria Energètica

 • Certificat Eficiència Energètica

Consultoria Energètica

 • Certificat Eficiència Energètica

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Propietat:

 Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2013 – 2016

Superfície construïda:

22.500 m²

Enginyeria de Projectes

 • Ampliació i reforma de la Sala d’Operacions i Control del centre.

Consultoria Tècnica

 • Confecció d’un pla director per a la reforma de les instal·lacions de clima i ventilació de l’edifici CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), en funció de l’anàlisi realitzat, on s’han incorporat tant les propostes de millora, com un anàlisi econòmic dels estalvis de cada mesura.
 • Desenvolupament d’una de les millores del pla director corresponent al projecte executiu de les Instal·lacions de ventilació en l’edifici del CTTI. Aquesta edificació consta de tres plantes soterrani (duescdestinades a aparcament), planta baixa, tres plantes d’oficines i coberta. L’actuació es desenvolupa principalment a l’última planta aprofitant les instal·lacions existents.
 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions de l’edifici, inclou l’edifici principal, edifici annex i nau. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis

Districlima 22@

Propietat:

Districlima

Any d’actuació:

2018 – 2028

Consultoria Tècnica

 • Estudi de viabilitat per a la construcció d’una central de producció tèrmica per a l’ampliació de la xarxa “District Heating & Cooling” de Districlima al 22@ de Barcelona. Central d’alta eficiència extraient energia de l’aigua del mar amb capacitat de fins a 40 MW.
 • S’incorpora també capacitat d’acumulació d’energia en forma de gel.

ZAL Port de Barcelona

Propietat:

ZAL

Any d’actuació:

2013 – 2019

Superfície construïda:

680.000 m² | BIM: 354.000 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu de la reforma per a l’adequació de les naus 41, 42, 51 i 52 de la ZAL.
 • Projecte executiu de les instal·lacions per a la construcció d’una nova nau industrial 34.1 destinada a ús logístic amb dues plantes d’oficines i una superfície total de 7.350 m2. Aquesta feina s’ha desenvolupat en UTE conjuntament amb Colomer-Rifà i Projects & Facilities and management.

Consultoria Tècnica

 • Treballs de consultoria per a la implementació de la metodologia BIM a la ZAL. El treball inclou l’aixecament amb diferents softwares (Revit i Allplan), l’anàlisi de plataformes WEB, l’estudi de la integració amb diferents softwares de FM (Archibus o Allfa) i la confecció d’un pla estratègic per a la gestió de la informació de 233.000 murbanitzats i uns 354.000 mde naus industrials construïdes.
 • Valoració de les ofertes tècniques presentades i redacció de l’informe tècnic de diversos concursos organitzats pel CILSA durant l’any 2017. Avaluació de les ofertes associades als concursos reasfaltats, pintura, obres, cobertes i façanes, senyalització, jardineria i neteja de les sales tècniques de la ZAL.
 • Valoració de les ofertes tècniques presentades i redacció de l’informe tècnic de diversos concursos organitzats pel CILSA durant l’any 2019: adequació de les instal·lacions als diferents mòduls de magatzem, servei d’outsourcing del manteniment i sistema de gestió, adequació de canals i sectorització de cobertes de diverses naus, millores de les juntes de paviment de formigó de les naus, subministrament i col·locació de lluernaris a diferents naus i servei de coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de la parcel·la 23.2.

Consultoria Energètica

 • Seguiment i assessorament en el contracte d’una Empresa de Serveis Energètics (ESE) per al manteniment integral, el servei de neteja i la gestió de l’aparcament de l’edifici Service Center del ZAL, així com, la verificació dels estalvis energètics seguint el protocol IPMVP de l’EVO.
 • Enginyeria d’instal·lacions, simulació energètica i llicència ambiental d’una nau logística CILSA al polígon del ZAL. Aquesta feina s’ha desenvolupat en UTE conjuntament amb Colomer-Rifà i Projects & Facilities and management.

Consultoria de Sostenibilitat

 • Avaluació preliminar de la certificació LEED New Construction v4 de la nau logística 34.1. El projecte contempla la construcció d’una nau logística amb una zona d’oficines.

Consultoria Legal

 • Consultoria legal de diferents Naus de Logística ubicades al complex logístic intermodal ZAL Port de Barcelona.

Barcelona Supercomputing Center

Propietat:

Barcelona Supercomputing Center

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Consultoria Tècnica

 • Establiment de les especificacions tècniques, redacció dels plecs tècnics i administratius per al concurs d’enginyeria de disseny de les infraestructures generals que alimentaran al nou supercomputador Mare Nostrum 4.
 • Redacció del plec tècnic i suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a la redacció dels projectes tècnics del nou CPD que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) construeix dins del nou edifici del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC.

Consultoria Energètica

 • Treballs de consultoria, per analitzar i proposar els sistemes energètics òptims per a satisfer les necessitats energètiques del nou supercomputador Mare Nostrum 4 (10MWe + 10 MWt), situat al Barcelona Supercomputing Center (BSC). S’ha estudiat l’opció de trigeneració amb gas natural en front de l’opció convencional de connexió a la xarxa elèctrica.

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació

Propietat:

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació

Any d’actuació:

2016

Consultoria Tècnica

 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu per a les instal·lacions d’energia solar per a 32 promocions d’habitatges socials i per a les instal·lacions de producció centralitzada de fred, calor i ACS de 5 promocions d’habitatges socials, tots ells adscrits al Patronat Municipal d’Habitatges de Barcelona, actualment l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu i de subministrament d’energia tèrmica.

Llibreries de la Generalitat de Catalunya

Propietat:

EADOP – Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

Des de 2008

Superfície construïda:

3.288 m² (conjunt llibreries)

Consultoria Tècnica

 • Auditoria d’instal·lacions, consultoria i assistència en l’assessorament del manteniment de les instal·lacions de 4 edificis adscrits a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 • Assessorament i/o redacció del plec tècnic, plec de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació del servei de manteniment integral de les instal·lacions de les oficines de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP).

Mutua Universal

Propietat:

Mutua Universal

Any d’actuació:

2014

Superfície construïda:

75.000 m²

Enginyeria de Projectes

 • Auditoria tècnica, legal i de gestió del Security & Safety de la Mutua Universal. En aquesta ocasió ARCbcn ha estat l’encarregada de fer una auditoria tècnica, legal i de la gestió integral de les Iinstal.lacions de Seguretat (PCI, Intrusió, CCTV i Sistemes Integrats) de tots els establiments de Mutua Universal a Espanya.

British School of Barcelona

Propietat:

Cognita Schools

Any d’actuació:

2012

Superfície construïda:

9.050 m²

Consultoria Tècnica

 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions dels edificis del centre educatiu BSB- Cognita School, ubicat a Castelldefels. Redacció del plec tècnic i del plec de clàusules administratives per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu i conductiu dels edificis.

Escola BetàniaPatmos

Propietat:

Fundació Privada BetàniaPatmos

Arquitecte:

Capilla Mónaco Arquitectes

Any d’actuació:

2014 – 2015

Superfície construïda:

12.115 m²

Enginyeria de Projectes

 • Execució de les instal·lacions interiors, pista poliesportiva descoberta i l’aparcament soterrat de la nova escola infantil de BetàniaPatmos. ARCbcn s’ha encarregat de la realització del disseny, dimensionat i treballs relatius a les instal·lacions d’electricitat, xarxa de terres, parallamps, climatització amb aerotèrmia i calderes de condensació, ventilació amb recuperació de calor, extracció, fontaneria, sanejament, aprofitament d’aigües pluvials i grises, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

Consultoria Tècnica

 • També s’ha dut a terme l’homologació del PAU de l’escola.

Consultoria de Sostenibilitat

 • S’ha realitzat la certificació LEED GOLD per New Construction de l’edifici infantil.

Consultoria Legal

 • Auditoria legal i projecte d’adequació de tots els equipaments del campus (Primària, Secundària, Batxillerat, Menjador-Piscina, Administració) de l’Escola BetàniaPatmos.
 • Llicència ambiental de tots els edificis del campus, inclòs l’edifici d’Infantil i les legalitzacions tècniques d’aquest edifici.
Català