Tag Archive for: Consultoria de Sostenibilitat

Entrades

NUARB

Promotor:

ALDICER

Any d’actuació:

2020 

Enginyeria de Projectes

 • Projecte Bàsic
 • Projecte Executiu
 • Direcció de les Obres

Consultoria Legal

 • Legalitzacions
 • Llicència d’activitat

Consultoria de Sostenibilitat

 • Certificació LEED

Bodegues sostenibles 4.0

Any d’actuació

2017 – 2020

Consultoria de Sostenibilitat

 • L’objectiu és realitzar l’estudi de viabilitat d’una eina online d’avaluació automatitzada i intel·ligent de l’aplicació de les principals tecnologies d’energies renovables i eficiència energètica per al sector productiu del vi i del cava. El sistema permetrà determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’aplicació de les diferents tecnologies renovables (energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica, energia eòlica, biomassa, geotèrmia i sistemes d’acumulació) de manera específica per a cada celler.
 • ARCbcn realitza les tasques de coordinador tècnic d’aquest projecte on col·laboren el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Centre Tecnològic EURECAT, el Clúster Vitivinícola Català (INNOVI) i l’empresa Sud Energies Renovables.

ZAL Port de Barcelona

Propietat:

ZAL

Any d’actuació:

2013 – 2019

Superfície construïda:

680.000 m² | BIM: 354.000 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte executiu de la reforma per a l’adequació de les naus 41, 42, 51 i 52 de la ZAL.
 • Projecte executiu de les instal·lacions per a la construcció d’una nova nau industrial 34.1 destinada a ús logístic amb dues plantes d’oficines i una superfície total de 7.350 m2. Aquesta feina s’ha desenvolupat en UTE conjuntament amb Colomer-Rifà i Projects & Facilities and management.

Consultoria Tècnica

 • Treballs de consultoria per a la implementació de la metodologia BIM a la ZAL. El treball inclou l’aixecament amb diferents softwares (Revit i Allplan), l’anàlisi de plataformes WEB, l’estudi de la integració amb diferents softwares de FM (Archibus o Allfa) i la confecció d’un pla estratègic per a la gestió de la informació de 233.000 murbanitzats i uns 354.000 mde naus industrials construïdes.
 • Valoració de les ofertes tècniques presentades i redacció de l’informe tècnic de diversos concursos organitzats pel CILSA durant l’any 2017. Avaluació de les ofertes associades als concursos reasfaltats, pintura, obres, cobertes i façanes, senyalització, jardineria i neteja de les sales tècniques de la ZAL.
 • Valoració de les ofertes tècniques presentades i redacció de l’informe tècnic de diversos concursos organitzats pel CILSA durant l’any 2019: adequació de les instal·lacions als diferents mòduls de magatzem, servei d’outsourcing del manteniment i sistema de gestió, adequació de canals i sectorització de cobertes de diverses naus, millores de les juntes de paviment de formigó de les naus, subministrament i col·locació de lluernaris a diferents naus i servei de coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de la parcel·la 23.2.

Consultoria Energètica

 • Seguiment i assessorament en el contracte d’una Empresa de Serveis Energètics (ESE) per al manteniment integral, el servei de neteja i la gestió de l’aparcament de l’edifici Service Center del ZAL, així com, la verificació dels estalvis energètics seguint el protocol IPMVP de l’EVO.
 • Enginyeria d’instal·lacions, simulació energètica i llicència ambiental d’una nau logística CILSA al polígon del ZAL. Aquesta feina s’ha desenvolupat en UTE conjuntament amb Colomer-Rifà i Projects & Facilities and management.

Consultoria de Sostenibilitat

 • Avaluació preliminar de la certificació LEED New Construction v4 de la nau logística 34.1. El projecte contempla la construcció d’una nau logística amb una zona d’oficines.

Consultoria Legal

 • Consultoria legal de diferents Naus de Logística ubicades al complex logístic intermodal ZAL Port de Barcelona.

DKV Saragossa

Propietat:

DKV

Any d’actuació:

2013

Superfície construïda:

9.800 m²

Consultoria de Sostenibilitat

 • Certificació LEED amb segell GOLD per Commercial Interiors de la Torre Sud ubicada al WTC – World Trade Center de Saragossa, de DKV.

Edifici ICTA de la UAB

Propietat:

Universitat Autònoma de Barcelona

Any d’actuació:

2012 – 2015

Superfície construïda:

8.237 m²

Enginyeria de Projectes

 • Direcció de l’execució i redacció del programa de control de qualitat, de les obres de construcció del nou edifici ICTA-ICP ubicat al Campus de Bellaterra de la UAB.
 • L’edifici aprofita tot el contacte amb el terreny de les seves dues plantes soterrades, per tal de preclimatitzar les renovacions d’aire de l’edifici, compta amb sistemes de geotèrmia que aprofiten la temperatura sota terra i, per donar suport als sistemes passius en moments punta, es disposa d’una màquina refredadora amb compressor de levitació magnètica d’alta eficiència.

Consultoria de Sostenibilitat

 • Execució del Commissioning Authority del procés de certificació LEED per New Construction amb segell GOLD de l’edifici de nova construcció ICTA-ICP ubicat al Campus Bellaterra de la UAB. L’edifici té un estalvi de fins al 62% del consum que seria habitual en un edifici convencional similar.

Escola BetàniaPatmos

Propietat:

Fundació Privada BetàniaPatmos

Arquitecte:

Capilla Mónaco Arquitectes

Any d’actuació:

2014 – 2015

Superfície construïda:

12.115 m²

Enginyeria de Projectes

 • Execució de les instal·lacions interiors, pista poliesportiva descoberta i l’aparcament soterrat de la nova escola infantil de BetàniaPatmos. ARCbcn s’ha encarregat de la realització del disseny, dimensionat i treballs relatius a les instal·lacions d’electricitat, xarxa de terres, parallamps, climatització amb aerotèrmia i calderes de condensació, ventilació amb recuperació de calor, extracció, fontaneria, sanejament, aprofitament d’aigües pluvials i grises, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

Consultoria Tècnica

 • També s’ha dut a terme l’homologació del PAU de l’escola.

Consultoria de Sostenibilitat

 • S’ha realitzat la certificació LEED GOLD per New Construction de l’edifici infantil.

Consultoria Legal

 • Auditoria legal i projecte d’adequació de tots els equipaments del campus (Primària, Secundària, Batxillerat, Menjador-Piscina, Administració) de l’Escola BetàniaPatmos.
 • Llicència ambiental de tots els edificis del campus, inclòs l’edifici d’Infantil i les legalitzacions tècniques d’aquest edifici.

Abadia de Montserrat

Propietat:

Abadia de Montserrat

Any d’actuació:

Des de 2009 – actualitat

Superfície construïda:

70.000 m²

Reprodueix vídeo

Enginyeria de Projectes

 • Distribució de calor i fred a través de xarxa per a la connexió dels edificis mitjançant subestacions d’intercanvi tèrmic.
 • Actualització a normativa de totes les instal·lacions elèctriques dels diferents espais de pública concurrència.
 • Nou enllumenat LED de la basílica i de tots els espais exteriors.
 • Nou pla director i projectes executius per a la renovació de les instal·lacions de protecció contra-incendis.
 • Adequació d’espais com són la botiga de queviures, el claustre gòtic i diferents dependències del monestir.

Consultoria Tècnica

 • Plans directors, plecs tècnics i administratius, suport gestió en concursos.
 • Legalització d’instal·lacions.
 • Gestió de manteniment de les instal·lacions dels edificis.
 • Seguretat integral sota la gestió del Departament de Seguretat de l’Abadia.

Consultoria Energètica

 • Construcció, manteniment i gestió energètica d’una central de producció i xarxa de calor que dona servei a més de 40.000 metres quadrats de superfície a l’Abadia de Montserrat . El sistema es basa en dos generadors de calor alimentats per biomassa que proporcionen 1.600 kw de potència tèrmica distribuïda mitjançant una xarxa de canonades existents.

Consultoria de Sostenibilitat

 • Definició del Pla estratègic i d’acció del Smart Santuari per a que l’Abadia de Montserrat sigui més intel·ligent i eficient en el ús de recursos, reducció de costos, estalvi d’energia, tot això, sent respectuosos amb el medi ambient i amb l’objectiu de millorar els serveis proporcionats als usuaris i visitants.

Consultoria Legal

 • Plans directors legal, projectes executius d’adequació legal, llicències d’activitats i llicències ambientals.

Equipament carrer Anglesola

Propietat:

Ajuntament de Barcelona i BIMSA

Arquitecte:

H ARQUITECTES

Any d’actuació:

2017 – 2020

Superfície construïda:

1.693 m²

Consultoria Energètica

 • Redacció i seguiment del Pla de Mesura i Verificació de l’edifici d’equipaments del carrer Anglesola. El pla està redactat seguint el protocol IPMVP de EVO per tal de complir amb els requeriments i els objectius fitxats en l’estratègia de certificació LEED.

Consultoria de Sostenibilitat

 • Commissioning Authority de la certificació LEED a l’edifici d’equipaments del carrer Anglesola. Es realitza la recepció d’instal·lacions i el seguiment de l’obra per tal de que aquesta compleixi amb els requeriments i els objectius fitxats en l’estratègia de certificació LEED.

Equipament a plaça Sarrià

Propietat:

Ajuntament de Barcelona

Any d’actuació:

2017 

Consultoria de Sostenibilitat

 • Certificació LEED NEW Construction de l’edifici destinat a seu de districte i biblioteca del districte Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta d’un edifici amb una planta sota-rasant destinada a sala d’actes, planta baixa d’accés general a l’edifici i tres plantes sobre rasant.

Reconversió d’una antiga fàbrica

Propietat:

Aldicer Capital, SL

Arquitecte:

BCA Arquitectes

Any d’actuació

2020 – 2023

Enginyeria de Projectes

 • Reconversió de l’antiga fàbrica de BRAUN, a Esplugues del Llobregat, en un complex d’oficines. S’enderroca grant part del recinte industrial, mantenint l’edifici principal amb els seus soterranis, i part de les cobertes industrials.
 • El complex estarà format per una nau sota les antigues cobertes, condicionada per al lloguer d’espais d’oficines. L’edifici principal s’acondiciona per allotjar plantes d’oficines i un aparcament soterrat que s’ampliarà amb un nou soterrani.

Consultoria de Sostenibilitat

 • En procés de certificació LEED per Core & Shell per a la rehabilitació dels dos edificis, nau i oficines. Incorpora recollida d’aigües pluvials i plaques solars fotovoltaiques.

Consultoria Legal

 • Annex de justificació PCI per obtenció de l’informe favorable de Bombers.
Català