Bodegues Sostenibles 4.0

L’objectiu és fer un estudi de viabilitat d’una eina en línia per a l’avaluació automatitzada i intel·ligent de les principals tecnologies d’energies renovables i eficiència energètica per al sector de producció de vi i cava. El sistema determina la viabilitat tècnica i econòmica per a laplicació de les diferents tecnologies renovables (energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica, energia eòlica, biomassa, energia geotèrmica i sistemes demmagatzematge) específicament per a cada celler.

ARCbcn és el coordinador tècnic del projecte entre d’altres socis: Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), Centre Tecnològic EURECAT, Clúster Vitivinícola de Catalunya (INNOVI) i Sud Energies Renovables.

  • Duració: 2017 – 2020
  • Finançament: European Regional Development Fund

CA