• Propietat: Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família
  • Any d’actuació: 2008 – 2011
  • Superfície construïda: 109.270 m² (conjunt de centres)

Consultoria Tècnica

Auditoria d’instal·lacions i redacció d’un pla de manteniment preventiu de les instal·lacions de 11 edificis adscrits a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

ca