Propietat:

Departament de Benestar Social i Família – Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2008 – 2011

Superfície construïda:

109.270 m² (conjunt centres)

Consultoria Tècnica

  • Auditoria d’instal·lacions i redacció d’un pla de manteniment preventiu de les instal·lacions de 11 edificis adscrits a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.