Propietat:

Generalitat de Catalunya – Dept. Treball, Afers Socials i Famílies

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

10.740 m²

Consultoria Tècnica

  • Redacció d’un pla de manteniment preventiu de les instal·lacions de la Residència per a Gent Gran de Sant Llorenç Savall, adscrita a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.